Provincie Noord-Brabant presenteert plannen voor een toekomstbestendige economie

20-06-2024

Robots die met minder mensen meer werk verzetten. Flexibele zonnepanelen om op nog meer plekken energie op te kunnen wekken. Geneesmiddelen waarmee het lichaam zichzelf regenereert. In Brabant werken we aan slimme oplossingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen.

De provincie presenteert de Uitvoeringsagenda Economie, Kennis en Talentontwikkeling 2024-2027, die gericht is op het toekomstbestendig maken van de Brabantse economie.

Brabant staat voor aanzienlijke uitdagingen: een krappe arbeidsmarkt, een tekort aan betaalbare woningen, overbelasting van het elektriciteitsnetwerk, schaarste aan kritieke grondstoffen en materialen, en de beperkingen door stikstof. Daarnaast veranderen de geopolitieke verhoudingen in de wereld snel. Dat maakt het concurrentievermogen van Nederland en Brabant onzeker. De provincie zet daarom nog steviger in op innovatie. Brabantse startups en bedrijven ontwikkelen oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, wat niet alleen de regio maar ook de economie ten goede komt.

Slimme oplossingen voor grote uitdagingen

De afgelopen jaren heeft Brabant zich ontwikkeld tot de innovatie- en groeimotor van Nederland, met een significante bijdrage aan de nationale en wereldwijde economie. De nieuwe uitvoeringsagenda, getiteld "Onderweg naar een Toekomstbehendige Economie", geeft het startschot om deze leidende positie ook in de toekomst te behouden.

Provinciebestuurder Martijn van Gruijthuijsen: "Met deze uitvoeringsagenda zetten we een belangrijke stap richting onze doelen in 2030. We doen dit, in goed Brabants, op een “hendige” manier. Met de geopolitieke veranderingen is de urgentie om missiegedreven innovaties te versnellen alleen maar relevanter te worden. Daardoor slaan we twee vliegen in een klap. Daarnaast voegen we door de geopolitieke onzekerheid een extra missie toe: veiligheid en weerbaarheid. We gaan ons innovatievermogen inzetten om de maatschappij veiliger te maken, fysiek en online."

Innovatiecoalities: de kracht van samenwerking

Een sleutelfactor in de uitvoeringsagenda zijn de innovatiecoalities: samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden om een specifieke technologische of maatschappelijke uitdaging aan te pakken. De vorige bestuursperiode zijn er succesvolle coalities opgezet, onder andere op het gebied van zonne-energie, regeneratieve geneeskunde, en het vergroten van de arbeidsproductiviteit. De komende jaren wordt die aanpak voorgezet en worden er nieuwe coalities opgezet, onder andere op het gebied van defensie, waterstof en circulair grondstoffengebruik in de semicon-sector.

Tot en met 2027 investeert de provincie zo’n €130 miljoen in de Brabantse economie. Dit geld wordt ingezet om:

  • Doorbraken en toepassingen van nieuwe technologieën te stimuleren;
  • Het ecosysteem voor start- en scale-ups te verbeteren;
  • Talentontwikkeling te bevorderen;
  • Voldoende ruimte te hebben voor hoogwaardige bedrijven;
  • Het gebruik van primaire grondstoffen door bedrijven te verminderen;
  • De datamaturiteit van het mkb te verhogen.

Van Gruijthuijsen: “We zijn ons ervan bewust dat de wereld snel kan veranderen. Daarom is niet alles nu vastgelegd, zodat we in kunnen spelen op nieuwe kansen en uitdagingen.”

De uitvoeringsagenda wordt aangeboden aan Provinciale Staten ter bespreking. Na deze bespreking wordt de agenda later dit jaar definitief vastgesteld.

Afbeeldingen

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen