Nieuw OPZUID-programma benut innovatie voor economische én maatschappelijke impact

26-04-2022

Deze week is het startschot gegeven voor het nieuwe Europese EFRO-programma in Zuid Nederland. Het OPZUID 2021-2027 stelt 105 miljoen subsidie beschikbaar.

De subsidie is beschikbaar voor innovatieprojecten die bijdragen aan de noodzakelijke versnelling van transities op het vlak van klimaat, energie, grondstoffen, landbouw en voeding en gezondheid. Dit bedrag is exclusief de cofinanciering die het Rijk en de provincies aanbieden.

Honderden vertegenwoordigers van regionale bedrijven, kennisinstellingen, campussen, maatschappelijke organisaties en gemeenten woonden ‘Stimulus on the Road’-bijeenkomsten bij. Zij werden opgeroepen om met goede projectideeën te komen en coalities te smeden. Stimilus Programmamangement en medewerkers van de provincie staan klaar om potentiële aanvragers van hulp en advies te voorzien waarmee zij kansrijke projecten kunnen bouwen. 

Sterke innovatiesystemen benutten

De provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg beschikken over sterke innovatie-ecosystemen. Door ketensamenwerking in de regio wordt gewerkt aan innovaties op het gebied van klimaat, energie, gezondheid, landbouw en voeding en  grondstoffen. Zuid-Nederland heeft een brede focus. Initiatieven richten zich onder meer op digitale connectiviteit, schone energietechnologieën, duurzame bouw, de vermindering van emissies, de sanering van industrieterreinen en de omscholing van werknemers. Een Europees programma als OPZUID stimuleert nieuwe vormen van samenwerking en zorgt ervoor dat innovatieve oplossingen sneller ontwikkeld kunnen worden. Het geld komt terecht bij bedrijven, kennisinstellingen, gemeenten,  burgercorporaties, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en campussen. Daarmee draagt het programma niet alleen bij aan de realisatie van de genoemde transities maar ook aan een brede welvaart waar zowel inwoners als bedrijven van profiteren.

Twee openstellingen per jaar

Per jaar zullen er naar verwachting twee perioden zijn waarbinnen projecten ingediend kunnen worden. De ambitie van Stimulus Programmamanagement is om de eerste openstelling nog voor de zomer te doen. 

Meer informatie

Interesse in de subsidiemogelijkheden van OPZUID 2021-2027? Kijk dan op de website van Stimulus Programmamanagement.

Afbeeldingen

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen