Samen werken aan de West-Brabantse energietransitie met het Just Transition Fund (JTF)

18-10-2022

De energietransitie is complex en uitdagend, maar tevens mooi en omvangrijk. “We kunnen het niet alleen, we moeten het samen doen en er zijn genoeg Brabantse mkb-ers die een volgende stap willen maken”, zo klinkt het op de eerste bijeenkomst van het Just Transition Fonds (JTF) in Breda.

De energietransitie biedt kansen voor West-Brabant. Het samen denken, durven en doen zit in ons DNA en is de basis van de Brabantse economie. Bedrijven kunnen vergroenen, het midden- en kleinbedrijf (mkb) kan innoveren en de transitie kan als katalysator dienen voor de aanpak van de personeelskrapte binnen de essentiële sectoren waaronder techniek, logistiek en bouw.

We moeten er volgens TNO zo snel mogelijk samen mee aan de slag gaan. En Brabant heeft de potentie de richting te bepalen en de transitie te gebruiken voor innovaties in het mkb en arbeidsmarkt. “Het gaat ons allemaal aan”, aldus Market Director Circulair Economy & Environment van TNO Peter Wolfs. “De gevolgen van de energietransitie nodigen uit tot nieuwe ideeën en initiatieven. Wendbaarheid en samenwerking zijn hierbij cruciaal.” 

Europees geld

In de grondstoffen- en energietransitie en de route naar biobased en circulair, staan organisaties voor grote uitdagingen. Uitdagingen, maar zeker ook kansen op gebieden van innovatie, infrastructuur en arbeidsmarkt. Om het midden- en kleinbedrijf, non-profit organisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en gemeenten in West-Noord-Brabant bij deze kansen te ondersteunen, komt via het Just Transition Fund Europees geld beschikbaar. Naar verwachting wordt dit ‘Just Transition Fund’ begin 2023 opengesteld. 

Om optimaal op het Just Transition Fund voor te sorteren en samen de kansen te verzilveren, organiseerden provincie Noord-Brabant, RWB, REWIN, BOM en Stimulus Programmamanagement op woensdag 28 september een netwerkbijeenkomst voor ondernemers in de Rabobank in Breda. Maar liefst 128 deelnemers verkenden met elkaar de mogelijkheden. Het was een vruchtbare bijeenkomst. De eerste ideeën voor samenwerking en het vormen van coalities werden geboren.

Energiebeleid en uitvoeringsagenda provincie

De energietransitie is voortdurend in beweging. Er zijn doorlopend nieuwe inzichten, nieuwe spelers en nieuwe technologieën. Daarom heeft de Provincie Noord-Brabant de uitvoeringsagenda energie actueel gemaakt. De nieuwe uitvoeringsagenda energie 2022-2023 draagt als titel 'Urgent en kansrijk'.

Urgent is het tegengaan van klimaatverandering en dus het snel terugdringen van de uitstoot van CO2. Urgent doelt ook op het minder afhankelijk worden van landen zoals Rusland voor fossiele brandstoffen. En net zo goed urgent is het omlaag brengen van de energierekening door te besparen op energiegebruik.

De energietransitie biedt ook kansen. Zeker in Brabant is dat het geval. Innovatie zit in ons DNA en is de basis voor de Brabantse economie. Het is aan ons om de toon te zetten in de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. Maar het verzilveren van de kansen lukt niet alleen. Om de overgang naar een duurzame samenleving te maken is bestuurskracht, samenwerkingskracht én realisatiekracht nodig. De transitie kan alleen goed vormgegeven worden als we het samen doen.

Of zoals gedeputeerde Energie, Circulaire economie en Milieu van de provincie Noord-Brabant Anne-Marie Spierings het verwoordt: "Gezien de urgentie hebben we bij de energietransitie alle hulp nodig. Van inwoners en burgercollectieven, van innovatieve start-ups tot grote bedrijven, van overheden en ngo’s, van basisonderwijs tot kennisinstituut. Voel je uitgenodigd om er samen de schouders onder te zetten. Samen bouwen we aan een toekomst met schone energie."

Uitvoeringsagenda Circulaire Economie

Het JTF sluit ook aan bij de Uitvoeringsagenda Circulaire Economie 2021-2023: in 2050 moet de Brabantse economie verregaand circulair zijn. Een circulaire economie vraagt een ingrijpende verandering van het gebruik van afval en grondstoffen. De provincie steunt initiatieven die bijdragen aan deze omschakeling en stimuleert bedrijven en kennisinstellingen om samen te werken aan bijvoorbeeld producten van nieuwe materialen en processen waardoor minder wordt verspild. De grootste uitdaging is om succesvolle initiatieven op grotere schaal toe te passen.

60 miljoen

Vanaf begin 2023 kunnen bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners in de regio West-Noord-Brabant een beroep doen op gelden uit het Just Transition Fund (JTF). In totaal komt er ongeveer 60 miljoen beschikbaar voor bedrijven die werken of bijdragen aan het versnellen van de energietransitie, het vernieuwen van de economie en het veerkrachtig maken van de arbeidsmarkt.

Meer informatie

Lees meer over het Just Transition Fund (JTF) en de subsidiemogelijkheden.

Afbeeldingen

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen