Symposium Biologisch in Brabant

15-12-2022

Biologisch voedsel heeft tal van voordelen, maar de vraag naar biologische producten blijft achter. Daarom wil de provincie hier een impuls aan geven door zelf de vraag naar biologische (en/of lokale) producten te stimuleren. Hierover organiseren we een symposium in de Biokennisweek in januari.

Biologisch voedsel heeft tal van voordelen: het past in een gezonde levensstijl, het wordt op een gezonde duurzame manier geproduceerd en het draagt bij aan een gezonde leefomgeving. Toch is het biologische aandeel in de huidige Brabantse landbouw nog geen 3%. In het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 hebben we de ambitie uitgesproken om dit in Brabant te laten groeien naar 15%. Omdat de vraag naar biologische producten achterblijft, vinden we het belangrijk dit zelf een impuls te geven. En dat begint bij onszelf: door zelf de vraag naar biologische (en/of lokale) producten te stimuleren. Via onze catering. Hierover organiseren we een symposium in de Biokennisweek in januari.

 

Programma symposium Biologisch in Brabant

Tijdens dit symposium zal het ministerie van LNV het Nationaal Strategisch actieplan biologische productie en consumptie toelichten. Vervolgens vindt er een panelgesprek plaats met oa Bionext, Biohuis en Bio Nederland over dit actieplan. Daarna zullen we ons toespitsen op de rol die catering kan spelen. We geven concrete handvatten voor de overstap naar een meer biologische en lokale catering. Met best practices, informatie over inkoop en aanbestedingen, hobbels en de manier om deze te nemen, bewezen voordelen. De rol van de overheid komt aan bod en vervolgens wordt met een intentieverklaring Biologische Inkoop Bedrijfscatering meteen daad bij het woord gevoegd. In het tweede panelgesprek met een cateraar, onderwijsinstelling, bioboer en consument belichten we de verschillende kanten van deze intentieverklaring. Kortom veel gelegenheid om ervaring en kennis op te doen en uit te wisselen.

Aan het programma wordt nog hard gewerkt, maar houd in de agenda vast 18 januari 2023 tussen 9.00 en 13.00 uur vrij. Het symposium zal plaatsvinden tijdens de Biobeurs in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. De meest actuele informatie over het symposium vindt u hier.

Alvast inschrijven? Dat kan via deze link.

Intentieverklaring Biologische Inkoop Catering

Tijdens het symposium zal de intentieverklaring Biologische Inkoop Bedrijfscatering worden ondertekend. Hiermee daagt de Provincie Noord-Brabant alle Brabantse organisaties uit om zich te committeren aan de ambitie om minstens 50% van hun bedrijfscatering biologisch en/of lokaal in te kopen per 2026. U bent van harte uitgenodigd om daarbij aan te sluiten. Als ondertekenaar van de intentieverklaring krijgt u ondersteuning, wordt u voorzien van de meest actuele kennis o.a. via succesvolle pilots en maakt u zichtbaar werk van een biologische en lokale catering. Zo gaan we echt gezamenlijk aan de slag. Interesse om deel te nemen? Neem dan contact op via landbouwenvoedsel@brabant.nl.

Afbeeldingen

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen