Het bruist ondergronds in Brabant!

24-02-2023

In een Bosch’ keldergewelf hebben zo’n 20 bestuurders van Brabantse circulaire koplopers afspraken gemaakt om obstakels voor circulair bouwen samen op te lossen. Zo luidden wij de week van de Circulaire Economie ‘with a bang’ in!

Het netwerk van de Brabantse Aanpak Circulair Bouwen spant zich in om de temperatuurstijging te beperken tot maximaal 1,5 °C. Om deze doelstelling te halen zijn carbon budgets vastgesteld, maximale uitstootmaten per sector. Voor woningbouw is het nationale budget tot 2050 16 megaton CO2, en er wordt voorzien dat er 900.000 woningen bijgebouwd moeten worden. Als er gebouwd wordt met een MPG van 0,8 veroorzaakt dat circa 45 megaton uitstoot. Om het land van de benodigde woningvoorraad te voorzien, moet dit dus veel beter. Hoe gaan we dit oplossen? Circulair bouwen kan uitkomst bieden!

 

 

Wat maken we waar? 

Leren van de praktijk is een goed begin. Door in te zoomen op pioniers, en te onderzoeken wat er goed en minder gaat, kan circulariteit verder uitgerold worden. Op initiatief van Michael Bol, Gijs Derks en Jeroen Adriaansen evalueert Cirkelstad tien projecten op circulaire prestaties in de realisatiefase.

De evaluatie gaat over wat we daadwerkelijk waarmaken aan CO2-besparing? Waar wijken we af van de gestelde ambities, en wat zijn hier de oorzaken van? Buro Kade, M.P. Drijvers, Van der Heijden en Barli leveren projecten aan. Cirkelstad stelt capaciteit beschikbaar voor de analyse. De Provincie Noord-Brabant zorgt dat de lessen toegankelijk worden voor iedereen, en dat deze ingezet worden voor het versterken van het Nieuwe Normaal. 

Ook lanceerde New Horizon Urban Mining hun nieuwe CO2-prestatiecontract. De bespaarde CO2 komt zwart-op-wit te staan; eigenaren van donorgebouwen krijgen zo inzicht in hun voorkomen klimaatimpact. Dit kan een gamechanger zijn voor uitvragen! 

 

Wat is de juiste vraag? 

Midpoint Brabant deelde tijdens het diner de lessen van de afgelopen masterclass circulair opdrachtgeverschap. Gemeenten hebben genoeg inzet en ambitie, maar het ontbreekt hen vaak aan kennis. De opkomst en openheid tijdens de masterclass was overweldigend. Midpoint Brabant draagt daarom de masterclass belangeloos over aan REWIN West-Brabant, zodat ook West-Brabantse gemeenten kunnen deelnemen. Wethouder Daan Quaars gaf aan dat de Gemeente Breda graag deelneemt. Bovendien dragen NewHorizon en Cirkelstad hun kennis bij om de masterclass nog beter te maken. 

 

 

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings pakte de gelegenheid aan om circulariteit als voorwaarde te stellen voor nieuw te bouwen flexwoningen. Voldoende beschikbaarheid op korte termijn en betaalbaarheid zijn vaak de belangrijkste criteria. Kunnen circulaire uitvoerders dat al aan? Ja, antwoordden Barli en Buro Kade, maar de vraag moet wel scherper gesteld worden. Met het netwerk leveren wij suggesties aan bij de provincie Noord-Brabant. Niet-circulaire oplossingen zijn niet uitgesloten, maar dan is er wel een plan nodig waarin wordt duidelijk gemaakt hoe er in de komende jaren richting circulair bewogen gaat worden.

 

Biobased ketens bouwen 

Harold van de Ven van Building Balance vertelde enthousiast over de aanstaande deal met woningcorporaties in Brabant. In de komende 5 jaar wordt er steeds meer biobased materiaal ingekocht, tot 100% in 2027. Deze markt groeit enorm, dus onder druk staande boeren krijgen op deze manier nieuw perspectief! Hurks, Van der Heijden en Barli hebben de intentie diezelfde groei ook met hun concepten of producten te halen. Koninklijke Smals, Hoedemakers en Van der Heijden boden braakliggende gronden aan om materiaal op te verbouwen. SPARK Makers Zone en Avans Hogeschool slaan handen ineen om studenten enthousiast te maken voor biobased bouwen. Door met alle ketenpartijen aan deze doelstellingen te werken versterken we elkaar. Die biobased ketens komen er!

 

Tot slot 

De locatie wekte de metafoor van een ondergronds myceliumnetwerk op. De aanwezigen delen, net als de hoogste bomen in het bos, hun overvloedige nutriënten (kennis, netwerk en ondernemerskansen) via het netwerk met partijen die in hun voetsporen willen treden. En we blijven de zon opzoeken, want hogere prestaties van deze groep voeden het hele Brabantse bos. 

 

Bouw jij in Brabant?

De Brabantse Aanpak heeft de kracht om kennis van de markt horen over wat kan er allemaal al kan, zonder in een concurrentie positie te hoeven zitten of iets te ‘verkopen’. Draagt u ook bij aan bouwend Brabant? Dan bent u een onmisbare partner van circulair bouwen het nieuwe normaal te maken. Neem contact op via jzonneveld@brabant.nl.

 

Afbeeldingen

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen