Provincie Noord-Brabant komt met een subsidie voor doorbraakprojecten in de circulaire economie

02-05-2023

De provincie Noord-Brabant komt met een subsidieregeling om bedrijven te stimuleren en faciliteren om toe te werken naar een duurzame, innovatieve en circulaire industrie. 3 mei begint het eerste tijdvak waarin samenwerkingsverbanden met minimaal één MKB-onderneming een aanvraag kunnen indienen.

 

Doorbraakprojecten

De provincie Noord-Brabant heeft als doel om in 2030 50% minder primaire grondstof te gebruiken. Daarom moedigen zij vaandeldragers aan om te onderzoeken wat mogelijk is op circulair gebied.  Doorbraakprojecten zijn belangrijke activiteiten voor de provincie om te werken aan de versnelling van de circulaire transitie. Onder doorbraakprojecten wordt het volgende verstaan: Innovatieve circulaire projecten die de circulaire toekomst concreet en tastbaar maken. Belangrijk kenmerk van deze doorbraakprojecten is dat ze verder gaan dan een individuele product- of procesinnovatie. Het gaat vaak om projecten waar nieuwe, ingrijpende innovaties worden vormgegeven die met name gaan over samenwerking in ketens of netwerken, nieuwe verdienmodellen en financiering of andere organisatievormen. De focus ligt hierbij op de thema’s bouw, maakindustrie en biomassa & voedsel.

 

 

Aanvragen subsidie

Ga naar https://www.brabant.nl/applicaties/producten/energie__circulaire_economie_subsidie_244814. Vul het digitale aanvraagformulier in, upload de verplichte bijlagen en onderteken met eHerkenning.

 

Digitale informatiebijeenkomsten

Op 10 mei om 12 uur en 15 mei om 16 uur organiseert de provincie Noord-Brabant informatiesessies voor ondernemers die vragen hebben over de nieuwe subsidieregeling. Ook is er de mogelijkheid om advies te vragen voor doorbraakprojecten die in aanmerking komen voor de subsidie. Aanmelden voor één van de informatiesessies kan via de volgende link: https://formulieren.brabant.nl/provnbr/M359933_Aanmelden_digitale_informatiebijeenkomst_subsidieregeling_Circulaire_Economie.

 

Vragen?

Neem contact met ons op via 073 - 680 82 82 (op werkdagen van 09:00-12:00 uur) of mail naar subsidie@brabant.nl.

Afbeeldingen

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen