Programma uitgelicht: Living Ecosystem

25-11-2021

Hoever zijn we in de transitie naar biobased materialen? De maatschappelijke en commerciële impact van de transitie naar biobased materialen blijft achter ondanks het vele onderzoek dat er al plaatsvindt.

In januari 2022 start 'Living Ecosystem'; een programma dat zich richt op het versnellen van de transitie naar biobased materialen door samenwerking. 

In het 8-jarige programma Living Ecosystem bundelen Avans Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en HZ University of Applied Sciences hun krachten op het gebied van biobased ingrediënten, circulair bouwen en biobased plastics. Ondersteund door een sterk consortium zoeken zij de samenwerking op om de transitie naar biobased materialen te versnellen.

Maatschappelijke uitdaging

Er is een dringende maatschappelijke behoefte om de klimaatverandering en de voetafdruk van materialen te verminderen. Biobased materialen (hernieuwbare materialen) kunnen voorzien in deze behoefte. Er is in de afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt in de technologie rondom biobased materialen. In de regio Circular Biobased Delta zijn de hogescholen uitgegroeid tot sterke onderzoekspartners op dit gebied. Succesvolle businesscases zijn er echter weinig, waardoor biobased nog niet altijd landt bij de consument.

Duurzaam samenwerken in biobased onderzoek

Een krachtig onderzoekscluster en een grotere impact op de overgang naar hernieuwbare materialen, dat is het doel van het programma. Door samen te werken, kennis te delen en van elkaars praktijken te leren, verbetert de kwaliteit en efficiëntie van het onderzoek.

Er is een interdisciplinaire aanpak nodig om het gebruik van hernieuwbare materialen te versnellen. Niet alleen gericht op de technische eigenschappen van materialen, maar ook op de behoeftes en beeldvorming van gebruikers en de implementatie in regelgeving en keten.

Hoe ziet het programma er uit?

Het programma is opgezet volgens het nieuwe “SPRONG” format. De kerngroep wordt gevormd door zes onderzoekscentra van de drie hogescholen, Avans, HZ en HR. Daar wordt gewerkt aan meer onderzoeksthema's die gaan over bio-circulaire materialen. Daarbij variëren de benaderingen en toepassingsgebieden. De synergie is echter groot en vormt een sterk fundament voor deze samenwerking. Onderwerpen die worden onderzocht zijn onder meer:

  • biobased hoogwaardige verbindingen (plantaardig en maritiem),
  • gebruik van restbiomassa en de bijbehorende supply chains,
  • biobased bouwmaterialen,
  • biopolymeren en composieten,
  • biocirculaire ontwerpen, en
  • onderzoek naar nieuwe businessmodellen en strategieën.

Gebruik van onderzoeksfaciliteiten

Bij samenwerking en onderzoek hoort ook het efficiënt gebruik maken van onderzoeksfaciliteiten. Doel is om bestaande faciliteiten verspreid over de regio te versterken, te verbinden met onderzoek en te benutten voor interactie met professionele netwerken en onderwijs.

Actief participatieonderzoek

Het programma voorziet in acties voor het betrekken van gebruikers en burgers, voor participatief onderzoek en voorlichting aan onder andere studenten, burgers, industrie en overheid. Denk hierbij aan consumentenpanels, participatieve onderzoeksplatforms, ondersteuning van start-ups, studentprojecten, webinars en MOOC’s (Massive Open Online Courses).

Wil je meer weten over de start en de inhoud van het programma Living Ecosystem? Lees dan het hele artikel op de website van Centre of Biobased Economy.

Over het "SPRONG" format

SPRONG richt zich op het versterken van de (inter)nationale positie van praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Onlangs werden er zeventien SPRONG-programma's gehonoreerd. De onderzoeksgroepen zoeken naar innovatieve oplossingen op verschillende (maatschappelijke) vraagstukken. Bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie, zorg, circulaire economie en datagestuurd produceren. Ze werken daarbij samen met publieke partijen, bedrijven, kennisinstellingen en fieldlabs en bundelen op die manier verschillende expertises. Iedere SPRONG-groep krijgt € 1 miljoen subsidie voor de eerste 4 jaar van het traject. In de komende periode lichten we de drie SPRONG-groepen uit die de provincie Noord-Brabant heeft ondersteund.

Meer weten over SPRONG? Lees dan verder.

Op naar een toekomstbehendig Brabant in 2030!

Beeld: Living Ecosystem - Shutterstock

Afbeeldingen

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen