REACT-EU: Noord-Brabant sterker, slimmer en duurzamer uit de coronacrisis

11-11-2021

Het Brabantse mkb, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de Provincie Noord-Brabant slaan de handen ineen om samen sterker, groener en slimmer uit de coronacrisis te komen.

Vrijwel direct na het uitbreken van de pandemie stelde de Europese Unie extra geld beschikbaar voor een snel en veerkrachtig economisch herstel van de regio’s. Daarvan ging 49,5 miljoen euro naar Zuid-Nederland. Door deze REACT-EU-middelen te investeren in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van klimaat, energie, landbouw, voeding, grondstoffen en gezondheid maken de drie zuidelijke provincies onze samenleving beter bestand tegen toekomstige uitdagingen. Eenentwintig Brabantse projecten die op vernieuwende wijze bijdragen aan deze vraagstukken komen in aanmerking voor subsidie.

Belangrijk voor Brabant

Ruim 27 miljoen euro uit de subsidiepot gaat naar Brabant. De provincie heeft een aantal thema’s benoemd die specifiek van belang zijn voor onze regio. Het geld wordt vooral ingezet voor:

 • de ontwikkeling van nieuwe digitale producten en diensten in de zorg en de steden
 • verduurzaming van bestaand vastgoed
 • om- en bijscholing van werkende en potentieel werkende Brabanders
 • en nieuwe technologieën op het gebied van energieconversie en – opslag, groene mobiliteit, gezondheid, kunstmatige intelligentie en agrofood.

Toekomstbehendige economie

Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde  Economie en Kennis- & Talentontwikkeling van de provincie Noord-Brabant: “Samen met de Brabantse steden hebben we in de coronacrisis een gezamenlijke herstelagenda ontwikkeld waarmee we investeren in het structurele groeivermogen van de Brabantse economie. Nu is het moment om onze arbeidsmarkt te versterken en te investeren in de oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen. Met de bijdragen uit het REACT-EU fonds kunnen we deze projecten een extra boost geven en de innovatiekracht in onze provincie vergroten.”

Batterijkennis opbouwen door unieke samenwerking

Om de energietransitie te laten slagen is innovatieve batterijtechnologie onmisbaar. Nederland kent sterke spelers in de mobiliteitssector die inzetten op het elektrificeren van hun voer- en vaartuigen. Het Battery Competence Center wil batterijpakketten in Nederland gaan assembleren door krachten te bundelen met kennisinstellingen, het mkb en veelbelovende startups op het gebied van batterijtechnologie en –productieprocessen. En daarmee de economische kansen voor de maakindustrie vergroten. Het Battery Competence Center ontvangt daarvoor REACT-EU-subsidie. Het consortium bestaat uit de toonaangevende bedrijven:

 • DAF Trucks
 • VDL Groep
 • Damen Shipyards
 • startup ELEO Technologies
 • kennisinstellingen TNO
 • Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
 • economische ontwikkelingsmaatschappij Brainport Development
 • brancheverenigingen RAI Automotive Industry NL en Netherlands Maritime Technology (NMT).

Naast deze founding partners sluiten nu en in de toekomst meer partijen uit de batterij- en mobiliteitssector aan. Hierbij kan gedacht worden aan mkb in de laadinfrastructuur of recycling  en uit nieuwe mobiliteitssectoren, zoals elektrisch vliegen.

De REACT-EU-steun zorgt in combinatie met de eigen inbreng van de deelnemende partijen voor een stevige impact in het versnellen en verbeteren van batterijtechnologie, waarmee we onze samenleving en economie weer een stukje duurzamer kunnen maken.

~ Martijn van Gruijthuijsen - gedeputeerde Economie, Kennis en Talentontwikkeling ~

Op zoek naar een duurzaam voedselsysteem

Een ander project wat subsidie ontvangt is ‘HC2, hybride leren in een circulaire omgeving’ van de samenwerkingspartners The Chocolate Factory en Circular Food Center. Zij realiseren een hybride leeromgeving. Daarin kunnen consumenten, leerlingen, studenten en werkenden gezamenlijk nieuwe inzichten, technieken en vaardigheden ontdekken en verwerven. Op die manier maken we de transitie naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem, een duurzamere en gezondere voedingsindustrie en haar werknemers, consumenten en toeleveranciers mogelijk. Door dit innovatieve concept wordt een brug geslagen tussen de regionale opleidingen en het bedrijfsleven.

Meer weten?

Stuur een e-mail naar het communicatie@stimulus.nl als je vragen hebt of meer wilt weten over REACT-EU en innovatieve projecten in de regio. Op de website van Stimulus Programmamanagement vind je een overzicht van alle projecten die subsidie ontvangen.

Op naar een toekomstbehendige economie voor Brabant in 2030!

Beeld: Unsplash

Afbeeldingen

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen