OPZuid EFRO 2021-2027 definitief open in september

21-07-2022

Stimulus Programmamanagement heeft de beschikking ontvangen van de Europese Commissie voor het Programma OPZuid 2021-2027. Daarmee stelt de Europese Unie 105 miljoen euro beschikbaar voor projecten die de innovatiekracht van Zuid-Nederland benutten voor economische én maatschappelijke impact.

Daar bovenop investeert het Rijk ruim 19 miljoen euro en ook de drie Zuid-Nederlandse provincies stellen cofinanciering beschikbaar. Zowel het Rijk als de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg zijn partners in het programma.

Stimulus Programmamanagement voert het OPZuid uit, in samenwerking met de programmapartners, Zuid-Nederlandse steden, triple helix-organisaties en intermediaire organisaties zoals de regionale ontwikkelingsmaatschappijen Impuls Zeeland, REWIN, BOM en LIOF. De OPZuid-middelen hebben een hefboomeffect op de totale investeringen in de regio want bedrijven, kennisinstellingen en lokale overheden dragen natuurlijk zelf ook bij aan hun projecten.

Vijf transities

Het nieuwe OPZuid-programma stelt subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan innovatieve oplossingen op vijf grote maatschappelijke transities die in Zuid-Nederland én mondiaal spelen. De vijf transities – energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en gezondheid – sluiten aan op de Green Deal en Europees en nationaal innovatiebeleid. Technologische kennis is belangrijk om tot doorbraken te komen, maar op zichzelf niet voldoende. De uitdaging is om de technologische én niet-technologische kracht van Zuid-Nederland te benutten, door samenwerking binnen de regio maar juist ook over regiogrenzen heen.

Proces afgerond

Na de officiële goedkeuring van het programma door de Europese Commissie, volgden in de eerste week van juli  ook de ondertekening van de Partnerschapsovereenkomst, de vaststelling van de REES (Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021) en de aanwijzing van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant als Beheerautoriteit van het programma namens de partners. Nadat vandaag ook het College akkoord gegaan is met de subsidieregeling zijn alle handtekeningen gezet en kan van 12 september tot en met 4 november 2022 de eerste openstelling plaatsvinden.

Startschot

Om na de afronding van het besluitvormingsproces het programma snel open te kunnen stellen, zijn de programmapartners voortvarend te werk gegaan. Begin april gaven zij het startschot voor de nieuwe Europese programmaperiode met een groot startevent in Vlissingen. Direct daarna volgden regionale voorlichtingsbijeenkomsten en verdiepingssessies. Honderden vertegenwoordigers van regionale bedrijven, kennisinstellingen, campussen, maatschappelijke organisaties en gemeenten woonden deze bijeenkomsten bij. Zij werden opgeroepen om met goede projectideeën te komen en coalities te smeden. Bovendien kunnen potentiële aanvragers een beroep doen op Stimulus Programmamanagement en speciaal daarvoor aangewezen medewerkers van de provincie voor hulp en advies waarmee zij kansrijke projecten kunnen bouwen.

Meer informatie

Meer weten over het OPZuid-programma, de subsidiemogelijkheden of het indienen van een projectaanvraag binnen de eerste openstelling? Kijk dan op de programmawebsite of lees de inspiratienieuwsbrief van Stimulus.

Fotografie: Bart van Overbeeke

Afbeeldingen

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen