Tweede tijdvak aanvraag subsidie voor doorbraakprojecten in de circulaire economie open!

30-11-2023

Het tweede tijdvak van de subsidieregeling waarin de Provincie Noord-Brabant bedrijven stimuleert en faciliteert toe te werken naar een duurzame, innovatieve en circulaire industrie is open. Het aanvragen van een subsidie is mogelijk tot en met 10 april 2024.

De subsidie kan worden aangevraagd voor een doorbraakproject met een ingrijpende impact op de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. De focus ligt hierbij op de thema’s bouw, maakindustrie en biomassa & voedsel. Samenwerkingsverbanden met minimaal één MKB-onderneming kunnen een aanvraag indienen.

Doorbraakprojecten

De provincie Noord-Brabant heeft als doel om in 2030 50% minder primaire grondstof te gebruiken. Daarom moedigen zij vaandeldragers aan om te onderzoeken wat mogelijk is op circulair gebied. Doorbraakprojecten zijn belangrijke activiteiten voor de provincie om te werken aan de versnelling van de circulaire transitie. Onder doorbraakprojecten wordt het volgende verstaan: Innovatieve circulaire projecten die de circulaire toekomst concreet en tastbaar maken. Een belangrijk kenmerk van deze doorbraakprojecten is dat ze verder gaan dan een individuele product- of procesinnovatie. Het gaat vaak om projecten waar nieuwe, ingrijpende innovaties worden vormgegeven die met name gaan over samenwerking in ketens of netwerken, nieuwe verdienmodellen en financiering of andere organisatievormen.

Aanvragen subsidie

Vul het digitale aanvraagformulier in, upload de verplichte bijlagen en onderteken met eHerkenning.

Informatiebijeenkomst

Op 17 januari 2024 organiseert de provincie van 15:00 tot 17:00 uur een fysieke informatiebijeenkomst op het Provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch (Brabantlaan 1). De bijeenkomst vindt plaats in Culturele Kavel 1 op de begane grond. Tijdens de bijeenkomst kunnen ondernemers uitleg krijgen over hoe een succesvolle subsidieaanvraag tot stand komt. Ook is er de mogelijkheid om persoonlijk advies in te winnen over specifieke doorbraakprojecten.

Vragen?

Neem contact op met de provincie via (073) 680 8282 (bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur) of mail naar subsidie@brabant.nl.

Afbeeldingen

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen