Provincie, BOM en Brainport Industries presenteren strategische roadmap hightech toelevernetwerk

06-10-2022
487 keer bekeken

Tijdens het jaarcongres van Brainport Industries op de Brainport Industries Campus (BIC) werd vandaag de strategische roadmap voor het hightech toelevernetwerk gepresenteerd, die in opdracht van de provincie, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Brainport Industries is ontwikkeld.

John Blankendaal, directeur van Brainport Industries, overhandigde symbolisch de eerste exemplaren van de roadmap aan gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen van de provincie en Fried Kaanen, voorzitter van Koninklijke Metaalunie.  

High tech ecosysteem

“In 2007 ontstond het initiatief Meesters in de Maakindustrie, waarbij aan de hand van onderzoek het hightech ecosysteem van (Zuid-)Nederland in kaart is gebracht. Voortvloeiend uit dit onderzoek is de coöperatie Brainport Industries 11 jaar geleden opgericht, met als doel de krachten van hightech toeleveranciers te bundelen. Inmiddels telt Brainport Industries zo’n 120 leden en is de hightech wereld sterk veranderd. De sector is enorm gegroeid, zowel in omvang als in professionaliteit. Hoog tijd dus om te onderzoeken of de ambities die we destijds hadden zijn waargemaakt en wat er nodig is om een toekomstbestendige toeleverketen te behouden die innovatief, internationaal concurrerend, duurzaam en maatschappelijk relevant is”, aldus Blankendaal.

De strategische roadmap is ontwikkeld in samenwerking met vertegenwoordigers van het hightech ecosysteem en identificeert 5 prioritaire thema’s: samenwerking in internationale productienetwerken, maatschappelijke transities en duurzaamheid, digitalisering en productietechnologie,  human capital en toegankelijkheid van groei- en werkkapitaal. Te nemen acties op deze thema’s worden uitgewerkt in een tijdlijn die tot 2030 doorloopt.

“Voor onze achterban is deze roadmap van grote waarde”, zegt Kaanen. “Koninklijke Metaalunie is de grootste ondernemersorganisatie voor midden- en kleinbedrijven in de metaal, waarvan een groot deel actief is in de hightech industrie. De thema’s die in de roadmap zijn geformuleerd sluiten aan bij onderwerpen die momenteel ook bij ons actueel zijn. Door waar mogelijk samen hierin op te trekken kunnen we meer momentum en impact creëren.“

Belang van de roadmap voor Brabantse economie

Ook gedeputeerde Van Gruijthuijsen erkent het belang van de roadmap: “Brabant is de groeimotor van de Nederlandse economie, en heeft dat voor een flink deel te danken aan de innovatieve hightech maakindustrie. Door nu in te zetten op een weerbare internationale keten, maatschappelijke opgaven, digitalisering en het verhogen van de arbeidsproductiviteit, leveren ze een belangrijke bijdrage aan de Brabantse economie van morgen en overmorgen.”

“De BOM speelt graag een actieve rol bij de gezamenlijke uitvoering van deze roadmap met onze kennis, (internationaal) netwerk en kapitaal. Een toekomstbestendig hightech toelevernetwerk is van strategisch belang voor het lange termijn-verdienvermogen van Brabant ”, voegt Brigit van Dijk – Van de Reijt, CEO van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij hieraan toe.

Draag bij aan een toekomstbestendige toeleverketen

Blankendaal roept bedrijven en instellingen die deel uitmaken van het hightech ecosysteem op om zich actief in te zetten en bij te dragen aan de activiteiten die worden ontwikkeld in het kader van de roadmap. “Per thema liggen er stevige ambities om de hightech industrie toekomstbestendig, innovatief en concurrerend te houden. Inzet, betrokkenheid en eigenaarschap van het ecosysteem zijn daarvoor essentieel. Alleen dan slagen we erin om de toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden.”

De strategische roadmap voor het hightech toelevernetwerk is te downloaden via de Brainport Industries website en is uitgewerkt door KplusV en Dialogic.

Afbeeldingen

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen