Online event: hoe toekomstbehendig is de Brabantse economie?

24-02-2022
873 keer bekeken

Een internationaal concurrerende, innovatieve en duurzame economie waar elke Brabander de vruchten van plukt: dat is waar de provincie hard aan werkt! Ook in 2022.

Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel, krapte op de arbeidsmarkt vormt een bedreiging voor de economie en de coronacrisis zal nog lange tijd haar sporen achterlaten. Tegelijkertijd laat de economie groei zien en ligt er een bestuursakkoord met een sterke focus op de energietransitie, digitalisering, technologische innovatie en versterking van netwerken. Het was tijd om met ons netwerk 'bij elkaar' te komen en te bepalen of we op koers liggen of bij moeten sturen: hoe toekomstbehendig is Brabant?

Terugblik op het online event

Binnenkort komt er een aftermovie beschikbaar van het online event op donderdag 24 februari.

Terugblik op het programma

Het online event bestond uit een plenair programma en een aantal deelsessies. Dagvoorzitter Antoin Peeters en gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen verkenden samen met een aantal gastsprekers de uitdagingen waar we voor staan. Thema's zoals arbeidsmarkt & talentontwikkeling, data-economie en digitalisering en het naar de markt brengen van innovatieve technologieën passeerden de revue. 

Te gast in de studio waren onder andere: 

 • Jorrit Snijder: Voorzitter College van Bestuur Breda University of Applied Sciences
 • Peter Toonssen: Program Manager Solliance Solar Research
 • Elma Mieras-van Hijum: Directeur Duurzaam Ondernemen Kring Midden-Brabant, Directeur coöperatieve Rabobank ’s-Hertogenbosch eo.

Rabobank ondersteunt ondernemingen graag bij de grote maatschappelijke transities van deze tijd. Voor toekomstbestendige, gezonde bedrijven is het van belang dat innovatie en digitalisering, net als duurzaamheid, hoog op de agenda staan.

De diverse deelsessie werden goed bezocht. Niet alleen samen werken, maar ook samen doen. Hoe zorgen we er nu samen voor dat onze Brabantse economie toekomstbehendig is? Hoe gaan we om met de maatschappelijke en economische uitdagingen waar we voor staan? Wie pakt welke rol?

 • Talentontwikkeling: traineeships voor het mkb: hoe maken we het mogelijk? 
  In Brabant zien we dat talent soms vertrekt naar andere regio’s buiten Brabant of juist bij grote bedrijven in Brabant aan de slag gaat. Het mkb heeft niet altijd de middelen of mogelijkheden om ook het jonge talent in Brabant te bereiken en aan te spreken. Krachten bundelen en traineeships aanbieden kan helpen jongeren in Brabant te houden.
  Deze deelsessie draait om de vraag: hoe verlagen we de drempel voor het mkb om traineeships mogelijk te maken?
 • Innovatie, slimme mobiliteit en Smart Mobility Research Center: welke impact heeft autonoom rijden op het mkb en welke kansen zijn er om aan te haken? 
  De provincie investeert in nieuwe oplossingen die mobiliteit schoner, efficiënter en veiliger maakt. Dat doen we onder andere in het Smart Mobility Research Centre (SMRC); een open innovatie omgeving waar we dankzij geavanceerde faciliteiten met onze partners de belofte van Smart Mobility kunnen waarmaken.
  In deze deelsessie gaan we in op het ontstaan van het SMRC en de impact van autonoom rijden op het mkb. We gaan op zoek naar de kansen voor het mkb.
 • Innovatie, het succes van Solliance: hoe zorgen we ervoor dat innovaties uit Brabant sneller hun weg naar de markt vinden? 
  In Noord-Brabant werken bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen nauw samen aan nieuwe technologische toepassingen. Om producten ook daadwerkelijk naar de markt te brengen is het hele eco-systeem nodig: van knappe technologische koppen en handige handjes tot de mensen die verstand hebben van financiering en Europese programma’s. De centrale vraag in deze deelsessie is: ‘hoe zorgen we ervoor dat innovaties sneller hun weg naar de markt vinden?’
  Met Peter Toonssen van Solliance zoomen we in op het succesverhaal van Solliance. We zoeken naar kansen voor andere technologieën, nieuwe netwerken en financieringen.
 • Brabant als koploper in data-economie & digitalisering: welke kansen zijn er?  
  De provincie wil koploper zijn op het gebied van data-economie en digitalisering. Om die positie te bereiken investeren we in versterking van de Brabantse digitale- en kennisinfrastructuur. De komst van de BrabantRing (een gesloten regionaal netwerk) is een belangrijke stap waarmee we bewijzen dat krachtenbundeling en samen slim investeren leidt tot oplossingen. Dat smaakt naar meer!
  In deze sessie staan we stil bij de stappen die we zetten met BrabantRing. Vervolgens maken we plannen voor nieuwe investeringen in andere faciliteiten die onze data-economie duurzaam versterken.
 • Broedplaatsen: waar innoveren, leren, produceren en samenwerken samenkomen
  Waar we voorheen zagen dat innovatie alleen op bedrijventerreinen en campussen samenkwam, zien we nu een doorontwikkeling van innovatiedistricten. Deze stadscampussen en hybride leeromgevingen bruisen van de diversiteit. Start-ups, incubators, natuur, bedrijfsnetwerken, onderwijs en horeca komen vaak samen op deze plaatsen.
  In deze deelsessie gaat Andries Boer, partner bij Rijnconsult Onderwijs, in op de succesfactoren en verkennen we plaatsen in Brabant waar we kansen zien voor hybride leeromgevingen en broedplaatsen.
 • Arbeidsmarkt: stevent Brabant af op een arbeidsmarktinfarct? 
  In het complexe speelveld rondom arbeidsmarkt en een leven lang ontwikkelen werken geijkte oplossingen niet meer.  Het moet radicaal anders, maar hoe?
  Onderzoeker Katelien Groenendijk presenteert de bevindingen en aanbevelingen uit het rapport ‘verbindingen in Brabant’. Associate professor Jörg Raab van de Tilburg University reflecteert daarop en gaat in op effectieve netwerken in relatie tot een arbeidsmarkt waarin tekorten steeds groter worden en standaard oplossingen niet meer werken. Het moet radicaal anders: de vraag is hoe?

Tot slot

In de plenaire afsluiting luisterden we naar korte wrap-ups uit de deelsessies.

We kijken terug op een geslaagd online event en nodigen je van harte uit om mee te gaan op weg naar een toekomstbehendige economie voor Brabant in 2030! Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief of volg de laatste ontwikkelingen via LinkedIn.

 

Afbeeldingen

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen