Nieuwe samenwerking tussen de vijf regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Brabant

03-03-2023
829 keer bekeken

Een historisch moment: AgriFood Capital, Brainport Development, Midpoint Brabant, REWIN en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) tekenden op 2 maart 2023 een convenant waarin een intensievere samenwerking wordt gezocht aan de hand van een gezamenlijke Brabantse Agenda.

Hiermee bekrachtigen zij wat er al even aan zat te komen: een gezamenlijke inzet voor een sterker en grenzeloos Brabant. De provincie Noord-Brabant was aanwezig bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door de vijf ontwikkelingsmaatschappijen en ondersteunt het initiatief van harte. 

Op 2 maart lanceerden de directeuren van respectievelijk de BOM, REWIN, Midpoint Brabant, AgriFood Capital en Brainport Development hun Brabantse Agenda 2023 gericht op de onderwerpen AI, digitaliseren, agrifood/plant-based en venture building. Hiermee werken de regionale organisaties - voor het eerst - nauwer samen. De agenda vormt de basis voor uitbreiding op overige relevante thema’s voor de Brabantse economie en maatschappij.

"Het is goed om te zien dat de regionale ontwikkelmaatschappijen in Brabant de handen ineenslaan. Samenwerken zit immers in het Brabants DNA, en met deze samenwerking hebben we nog meer slagkracht voor onze Brabantse innovatieve ondernemers. Ik ben ervan overtuigd dat alleen door samen te werken we in Brabant de oplossingen voor de maatschappelijke opgaven van vandaag en morgen kunnen ontwikkelen.” Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde Economie, Financiën, Kennis en Talentontwikkeling provincie Noord-Brabant.

Raakvlakken

Het afgelopen jaar hebben de ontwikkelingsmaatschappijen intensieve gesprekken gevoerd. Ieder heeft een eigen ontwikkelingsagenda voor (een deel van) Brabant en daarin zitten logischerwijs veel raakvlakken. En dus kansen voor samenwerking. Een ruim aantal onderwerpen is naar voren gekomen. Uiteindelijk is de keuze voor nu gevallen op deze vier onderwerpen, omdat ze Brabant-breed spelen en omdat hierop concrete uitvoeringsprojecten geformuleerd konden worden.

“We vinden het belangrijk de samenwerking concreet en pragmatisch te houden, daarom hebben we gekozen voor een select aantal onderwerpen waarmee we meteen aan de slag kunnen. Thema’s als digitaliseren en startup ondersteuning leven bij alle regionale ontwikkelingsmaatschappijen en lenen zich juist heel goed voor een gezamenlijke Brabantse aanpak.” Stephanie ter Borg, REWIN.

De gezamenlijke Brabantse aanpak houdt ruimte voor de uniciteit en eigenheid van de verschillende regio’s. Ook worden kansen aangegrepen om bilaterale samenwerkingsafspraken te maken.

“Uiteindelijk hebben we allemaal als doel innovatie en ondernemerschap in Brabant te versterken. Tegelijkertijd is het landschap van regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Brabant best druk. Door het zoeken naar raakvlakken en het definiëren van een gedeelde ambitie verwachten we gezamenlijk effectiever te kunnen opereren. Er zijn kansen te over, die we juist kunnen aangrijpen door intensiever samen te werken.” - Brigit van Dijk – van de Reijt, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij.

Ambitie en inzet

De Brabantse Agenda beschrijft voor ieder van de vier onderwerpen de doelgroep, ambitie en inzet. Voor 2023 betekent dat op AI een kickstarter wordt aangesteld om de sector van AI ontwikkelende bedrijven te versterken, het ondersteuningsaanbod op het vlak van digitaliseren voor innovatieve Brabantse ondernemers beter wordt georganiseerd, er nieuwe, slimme plant-based ketens zullen worden (her-)ontwikkeld om tot optimale benutting van producten te komen en om startups sneller te laten doorgroeien wordt veel meer gewerkt met data-inzichten.

v.l.n.r.: Brigit van Dijk – van de Reijt (BOM), Stephanie ter Borg (REWIN), Paul van Nunen (Brainport Development), Bas Kapitein (Midpoint Brabant), Martijn van Gruijthuijsen (Provincie Noord-Brabant) en Roel Schutten (AgriFood Capital).

Afbeeldingen

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen