Brabant investeert 1,5 miljoen in versnelling eiwittransitie

13-04-2022
222 keer bekeken

Brabant wil dé hotspot worden voor het ontwikkelen van nieuwe voedseltechnologieën zoals kweekvlees, mycoproteïnen of het winnen van eiwitten uit algen of bacteriën. De provincie investeert 1,5 miljoen euro om samen met partners deze ontwikkeling te versnellen.

De provincie Noord-Brabant werkt er hard aan om de innovatiekracht van Brabant te versterken. Dat doet zij door maatschappelijke vraagstukken te identificeren waarbij er in Brabant een goede kennispositie, industriële basis of potentiële oplossing te vinden is die aan de oplossing van dit vraagstuk kan bijdragen. Vervolgens koppelt de provincie kennisinstellingen en innovatieve bedrijven aan elkaar in innovatiecoalities om met steun van de provincie gezamenlijk aan de slag te gaan. Zo wordt de kracht en kennis van vandaag ingezet voor innovatieve oplossingen en goede banen in de toekomst. De komende jaren start de provincie meerdere innovatiecoalities op.

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen: “Brabant heeft een sterke basis waarmee we de kiem kunnen leggen voor een sterke nieuwe sector. We stimuleren de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve producten waarmee we een duurzamere en gezondere toekomst tegemoet gaan. Daarnaast ontwikkelen zich ook nieuwe verdienmodellen voor ondernemers, zodat we ook in de toekomst onze sterke economie behouden.”

Een van de grote uitdagingen van de toekomst is de verduurzaming van de voedselketen. Om dit optimaal te laten slagen is innovatie erg belangrijk. In de hele keten: in de voedselverwerking, maar ook daarvoor (bij de boer) en daarna (retail en consument). De verduurzaming van de bredere keten wordt verder uitgewerkt in de uitvoeringsagenda Landbouw en Voedsel, die momenteel ontwikkeld wordt.

Procestechnologie

De innovatiecoalitie ‘Toekomstbestendig Ecosysteem Eiwittransitie Brabant’ focust zich op procestechnologie. Dit zijn manieren om voedsel te verwerken zodat hier nieuwe voedselproducten uit gemaakt kunnen worden, zoals fermenteren, extraheren, distilleren en milde conservering.

De provincie Noord-Brabant kent voorname fieldlabs rondom procestechnologie, proeftuinen waar bedrijven en kennisinstellingen samen komen om nieuwe technologie en productiemethoden te onderzoeken en ontwikkelen. Dit zijn onder andere Food Tech Brainport in Helmond, Green Protein Excellence Center in Steenbergen en Delta Agrifood Business in Bergen op Zoom.

De provincie is ervan overtuigd dat deze partijen beter kunnen samenwerken en wil open innovatie stimuleren. De provincie ondersteunt deze samenwerking door te investeren in capaciteit en apparatuur in deze fieldlabs, en de samenwerking hierdoor te versterken. Door de fieldlabs met elkaar te verbinden kan er in Brabant een compleet R&D pakket rondom procestechnologieën worden aangeboden.

Bedrijven in de sector zijn enthousiast over de samenwerking. Charl Goossens is directeur Valorisatielab Reststromen Tuin & Akkerbouw bij VARTA BV, gevestigd in Delta Agrifood Business: “Procestechnologie stelt ons in staat hoogwaardige stoffen uit gewassen en agrarische reststromen te halen. Stoffen die vervolgens weer tot nieuwe en gezonde voedselproducten leiden. Voor ons als ondernemer biedt dit Brabantbrede ecosysteem mooie kansen om samen met de andere fieldlabs en bedrijven aan de voedseluitdagingen van de toekomst te werken.”

De investeringen van de provincie en haar partners moet de komende jaren zorgen voor een flinke groei in het aantal arbeidsplaatsen in de voedselverwerkingssector. Daarnaast moet het ecosysteem versterkt worden door startups in de agrifoodsector te stimuleren en opleidingen rondom agrifood op te zetten en te vergroten. Tenslotte worden ook bedrijven van buiten Brabant gestimuleerd om zich te vestigen rondom deze clusters en te profiteren van de expertise die zich hier bevindt.

Afbeeldingen

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen