Provincie Noord-Brabant en Kennispact MBO Brabant ondertekenen strategische samenwerkingsagenda

09-09-2021
32 keer bekeken

Martijn van Gruijthuijsen - gedeputeerde Economie Kennis en Talentontwikkeling - en Fred van der Westerlaken - voorzitter van het Kennispact MBO Brabant -  hebben in het bijzijn van de MBO bestuurders en de bestuurders van het Pact Brabant de strategische samenwerkingsagenda 2021 – 2023 ondertekend.

Het Kennispact MBO Brabant werkt met deze agenda aan het verder versterken van de innovatie- en ontwikkelkracht van het Brabants mbo, de verbinding met het bedrijfsleven, gemeenten en provincie en daarmee aan de regionale arbeidsmarkt.

De strategische agenda Kennispact MBO Brabant 2021-2023 staat voor uitdagend en toekomstbestendig beroepsonderwijs, waarbij het beroepsonderwijs in nauwe verbinding staat met het bedrijfsleven, én aan de provinciale, regionale en maatschappelijke agenda’s en opgaven. Ook wordt de verbreding met het hbo en wo ingezet. Belangrijke thema’s uit de strategische agenda Kennispact MBO Brabant zijn de impact van de coronacrisis en de demografische ontwikkelingen.

Thema's van het Kennispact MBO Brabant

In de agenda zijn acties uitgewerkt die gaan over de economische ontwikkeling, de wendbaarheid van bedrijven en van werknemers. Het Kennispact MBO kiest ervoor om aan te sluiten bij actuele landelijke en provinciale thema’s, zoals:

  • technologisering/robotisering,
  • zorg en technologie,
  • voeding,
  • energietransitie, en
  • ICT/dataficering.

Met deze thema’s spelen zij in op de toekomst en haken ze aan op een landelijk en regionaal speelveld waarin ze een groot netwerk van bedrijven en instellingen kunnen betrekken bij de onderwijsontwikkelingen binnen het mbo.

Een leven lang ontwikkelen

Naast bovengenoemde thema’s wordt vanuit economisch én vanuit maatschappelijk opzicht stevig ingezet op:

  • een leven lang ontwikkelen, via Brabant Leert
  • de stage- en leerbanenproblematiek, via de Taskforce Jeugd.

Het behoud van banen nu tijdens de coronacrisis, maar ook straks met oog op de demografische ontwikkelingen is van groot belang. Langdurige werkloosheid van jongeren is maatschappelijk onacceptabel. Daarom zijn er  interventies om de tekorten aan stageplaatsen en leerbanen op te lossen.

Een ander zorgpunt is de demografische ontwikkeling van het aantal studenten. Binnen nu en vijf jaar wordt een daling van het aantal mbo studenten voorspeld van gemiddeld 15% oplopend tot gemiddeld 25% over vijftien jaar. Daarom gaat het Kennispact MBO ook actief inzetten op andere doelgroepen door met een 'leven lang ontwikkelen aanbod' zoveel mogelijk scholingsaanbod voor werkenden beschikbaar te stellen. De eerste stappen via Brabant Leert zijn hiervoor gezet.

Over het kennispact MBO

Het Kennispact MBO is het samenwerkingsverband van alle ROC's (mbo-instellingen) in Brabant. Daarnaast is het ook een belangrijke partner om de doelstellingen van het actieplan Arbeidsmarkt ‘Talent voor de kenniseconomie van morgen' te bereiken. Het Kennispact MBO is actief in de uitwerking van human capital agenda’s op provinciaal en regionaal niveau en daarnaast actief in het ontwikkelen van opleidingsmodules op de maatschappelijke transitieopgaven van Brabant.

Lees meer over het Kennispact MBO Brabant

Lees meer over het actieplan Arbeidsmarkt

Op naar een toekomstbehendige economie voor Brabant in 2030! 

Afbeeldingen

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen