Biomassa en voedsel

 

De Brabantse agrofood sector is de tweede economische sector van onze provincie. In deze sector gaan grote hoeveelheden grondstoffen om: in totaal 36 miljoen ton per jaar. Met name de veeteelt en daaraan gerelateerde sectoren zijn daarbij van belang met als belangrijkste grondstofstromen mest, diervoeding en de productie van voedings- en genotmiddelen. Door het toepassen van biomassa (reststromen) kan bespaard worden op de toepassing van primaire, eindige grondstoffen. In Brabant komt jaarlijks ongeveer 17,5 miljoen ton aan biomassa vrij. Dit is vooral mest, maar ook reststromen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie, terreinbeheer en GFT van huishoudens. Dit biedt kansen om reststromen opnieuw in te zetten als (hernieuwbare) grondstof.

 

 

 

 

Biomassa

Biomassa is dé grondstof voor de biobased economy en een onmisbare grondstof voor de circulaire economie. Het verwaarden van biomassa als grondstof biedt kansen voor nieuwe ketens, clusters en verdienmodellen. Hierbij bouwen we ook onze internationale afhankelijkheid van fossiele grondstoffen af, zoals aardolie en gas. Daarbij kan de inzet van biomassa als grondstof voor bijvoorbeeld bouw, chemie en kunststofproductie een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Dit is een grote uitdaging, opgave en kans voor onze chemie. West-Brabant heeft in de afgelopen jaren een sterkte internationale positie verworven op het raakvlak van agro en chemie met het samenwerkingsverband Circular Biobased Delta. We verkennen nu hoe we het ecosysteem verder kunnen bestendigen en opschalen, om de vruchten te plukken van investeringen die in de afgelopen jaren zijn gedaan.

 
 

Voedsel

 

De belangrijkste uitdaging binnen de agrofood sector is om voedsel efficiënter en duurzamer te produceren, door heel de keten heen. Voor een daadwerkelijk circulair voedselsysteem zijn trendbreuken en innovaties nodig in productie, verwerking en consumptie. We zetten daarom in op:

  • Voorkomen van voedselverspilling
  • Hoogwaardig benutten van agrofood reststromen
  • Eiwittransitie
  • Mestverwaarding
 

 

 

Relevante links

 

 

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.