Bouw en infrastructuur

 
Ongeveer de helft van alle grondstoffen en materialen die bedrijven, consumenten en organisaties in Brabant gebruiken zijn gerelateerd aan de bouw. Het energieverbruik en de CO2-uitstoot die hiermee samenhangt is substantieel. 

De urgentie om te komen tot een circulaire bouweconomie in Brabant moet gezien worden in het licht van de omvangrijke woningbouwopgave. De woningvoorraad zal de komende 10 jaar met ruim 120.000 woningen moeten toenemen om in te kunnen spelen op de huishoudensontwikkeling. Een andere belangrijke opgave is het in stand houden van het Brabantse wegennet van circa 22.000 kilometer gemeentelijke en provinciale wegen.
 

 

 

 

De belangrijkste uitdagingen binnen de sector bouw en infrastructuur zijn:

  • Minder en lichtere materialen gebruiken met een lagere milieu-impact (zoals hout)
  • Materialen en grondstoffen zo lang mogelijk in kringloop houden (verlenging van de levensduur van bouwwerken en materialen)
  • Zo veel mogelijk hernieuwbare (biobased) in plaats van eindige grondstoffen en energiebronnen gebruiken

De overgang naar een circulaire bouweconomie is een grote, complexe opgave die moet aansluiten bij (snelle) uitbreiding van de woningvoorraad en de behoefte aan betaalbare woningen. We kiezen naast snelheid en betrouwbaarheid ook nadrukkelijk voor kwaliteit, duurzaamheid en toekomstbestendigheid.
 

 
 

Brabantse Aanpak Circulair Bouwen

 

Een netwerk van koplopers en actievelingen die werken aan circulaire bouw in Brabant. Het is een netwerk van aanpakkers, aannemers, architecten, inkopers, opdrachtgevers en toeleveranciers die van en met elkaar willen leren en werken aan de versnelling van circulaire bouw.

De leden hebben het manifest 'Brabantse Aanpak Circulair Bouwen' ondertekend. Waarin gezegd wordt: 'Wij geloven dat circulaire bouw voornamelijk een sociale en organisatorische uitdaging is. Technisch komen we er wel uit. We moeten ons beseffen dat we als ecosysteem in de Brabantse Aanpak Circulair Bouwen met de juiste houding en met de befaamde Brabantse samenwerking in staat zijn om een gids te zijn voor de noodzakelijke vernieuwing in de bouwsector. En dan gaan doing good en doing business hand in hand'.

Meer dan 40 organisaties zijn inmiddels aangesloten bij de Brabantse Aanpak Circulair Bouwen. Draagt u ook bij aan bouwend Brabant? Dan bent u een onmisbare partner om van circulair bouwen het nieuwe normaal te maken. Neem contact op via jzonneveld@brabant.nl.

Ontdek de Brabantse Aanpak Circulair Bouwen

 

 

 
 

 

Doel

We streven ernaar de circulaire bouweconomie op gang te brengen door het stimuleren van vraag en aanbod van circulaire materialen, producten en diensten.

In de woning- en utiliteitsbouw (zowel nieuwbouw als verduurzamen bestaande bouw) doen we dat door het ontwikkelen en ondersteunen van netwerken in de bouwketen. Door het faciliteren van aanjaagprojecten, bijvoorbeeld Eindhoven XL. En ook door het verbinden van kennisinstellingen aan de bouw. 

Voor infrastructuur hebben we directe invloed via het beheer, onderhoud en aanleg van provinciale wegen. Zo gaan we steeds meer van onze opdrachten circulair aanbesteden en inkopen. 

 

 

 

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen