Consumptiegoederen

 
Onze provincie telt zo’n 2,5 miljoen inwoners in 1,1 miljoen huishoudens. Met elkaar consumeren Brabanders jaarlijks 5,5 miljoen ton aan producten. Deze producten zijn bijvoorbeeld voedsel en dranken, meubels, textiel, elektronische apparaten en verpakkingen. We produceren daarbij 1,3 miljoen ton afval. De grootste afvalstromen zijn: restafval, GFT-afval en papier en karton. Van het huishoudelijk afval wordt op dit moment zo’n 60% hergebruikt, de overige 40% wordt verbrand. Consumptiegoederen staan daarmee op de eerste plaats als het gaat om de milieubelasting van consumenten.
 

 

 

 

Consumptiegoederen die wij in Brabant kopen, gebruiken en weggooien worden veelal elders ontworpen, geproduceerd, verpakt en hierheen vervoerd. Daarmee staan we in Brabant vaak aan het eind van de productieketen. Uitdaging voor ons in Brabant is om bewust te consumeren, goederen zo lang mogelijk te gebruiken en aan het eind van de levensduur productonderdelen en materialen te hergebruiken of te recyclen, zodat ze in kringloop blijven. 

Daarnaast hebben we natuurlijk ook bedrijven die producten maken voor de consumentenmarkt en die hier, maar vaak ook elders, verkopen. Denk bijvoorbeeld aan sectoren als textiel, tapijt en kleding. Voor deze Brabantse maakbedrijven liggen er kansen om de circulaire economie aan te grijpen om extra toegevoegde waarde te creëren met nieuwe business- en verdienmodellen, op afval- en grondstofkosten te besparen en goederen en reststromen terug te nemen. 

 
 

 

De provincie heeft een beperkte rol wat betreft het circulair maken van ketens van consumptiegoederen. Veel van het beleid, regelgeving en activiteiten zijn de verantwoordelijkheid van de Europese Unie, het rijk of juist van gemeenten wanneer het bijvoorbeeld afvalinzameling en -verwerking betreft. We concentreren ons op een aantal activiteiten waar we vanuit onze rol en verantwoordelijkheid een toegevoegde waarde kunnen hebben:

  • Ketenaanpak consumptiegoederen: een verkenning naar mogelijke partners, rol en aanpak voor circulariteit in typisch Brabantse ketens van consumptiegoederen (textiel).
  • Mono-stromen: onderzoek naar circulaire kansen bij moeilijk te verwerken grote
    homogene afvalstromen.
 

 

 

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen