Kunststoffen

 
Kunststoffen zijn niet meer weg te denken uit onze economie. Door hun unieke eigenschappen (lichtgewicht, elastisch, waterdicht en een lange levensduur) worden ze enorm veel gebruikt. Zowel zichtbaar als verpakking, in machines en interieur, maar ook onzichtbaar als microplastics in cosmetica en tandpasta. In de afgelopen 50 jaar is het gebruik van plastics wereldwijd vertwintigvoudigd. De verwachting is dat dit gebruik de komende twintig jaar nog eens verdubbeld. Meer dan 50% van de plastics in Nederland wordt niet gerecycled, maar wordt verbrand of komt (verspreid) in het milieu terecht. Aangezien plastics in het milieu niet of nauwelijks vergaan vindt ophoping in het milieu en in voedselketens plaats. 
 

 

 

 

Brabant kent een belangrijke basischemie, primaire kunststof producerende industrie en kunststof en rubber verwerkende industrie. Binnen de Brabantse maakindustrie gaan hier de grootste grondstofstromen in om (minimaal 4,5 miljoen ton aan grondstoffen per jaar). Kenmerkend voor Brabant is dat zich in onze provincie enkele grote spelers op het vlak van grondstoffen en halffabricaten voor de kunststofketen bevinden. Zij hebben de mogelijkheid om op grote schaal bij te dragen aan de verduurzaming van de economie. Het betreft zeer internationale markten met import van grondstoffen (olie en gas) en export van producten (hoge exportwaarde). Jaarlijks wordt in Brabant 260 duizend ton kunststof materiaal afgedankt. Een deel hiervan wordt gescheiden ingezameld en hergebruikt, maar het grootste deel (ongeveer 80%) wordt verbrand.

 
 

Doel

 

Veel beleid, afspraken en regelgeving met betrekking tot kunststoffen wordt gemaakt door de Europese Unie en de rijksoverheid. Als provincie richten wij onze activiteiten met betrekking tot kunststoffen vooral op het bevorderen van samenwerking rondom specifieke kunststofketens en verwerkingslocaties (scheiding, inzameling, verwerking) die zich in Brabant bevinden. Dit houdt in dat we onderzoek doen naar de haalbaarheid van nascheiding. En dat we ons richten op samenwerking en innovatie in de aanpak van de kunststof verpakkingsketen. 

 

 

 

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen