Maakindustrie

 
De maakindustrie in Brabant, die van ruwe materialen producten maakt, is één van de belangrijkste pijlers van de Brabantse economie. En ook van de Nederlandse economie. Er gaat jaarlijks ruim 42 miljoen ton materialen om. De CO₂-uitstoot is 4,3 miljoen ton per jaar. Het is daarom van groot belang om te werken aan de toekomstbestendigheid (concurrentiekracht, veerkracht en duurzaamheid) van de Brabantse maakindustrie, waarin de manier waarop met grondstoffen, materialen en geproduceerde goederen wordt omgegaan een belangrijke rol speelt.
 

 

 

 

De uitdaging voor de maakindustrie is om productie- en consumptieketens circulair te maken door:

  • Minder primaire grondstoffen te gebruiken (metaal, mineraal, fossiel) of vervangen door andersoortige materialen (denk aan biobased, circulair, minder schaars, minder milieu­belastend)
  • Direct effectief te ontwerpen en te produceren (first-time-right, geen uitval/afval, circulair design)
  • Materialen en goederen langer in kringloop houden (levensduurverlenging)
  • Afval- en reststromen weer opnieuw te gebruiken als grondstof.
 
 
 
 

Circular Value Center (CVC)

Het Circular Value Center is hét centrale aanspreekpunt voor ondernemers in de maakindustrie in Brabant die willen versnellen met circulair ondernemen.

 

 

Doel

De inspanningen van de provincie richten zich op het wegnemen van belemmeringen die zich voor­doen. Zo vraagt de overgang naar een circulaire economie van bedrijven een ingrijpende verande­ring in de wijze van produceren en verkopen. We bieden ondersteuning bij stapsgewijze introductie van nieuwe grondstoffen, producten en diensten. Daarnaast gaat relatief veel aandacht uit naar procesopti­malisatie en hergebruik/recycling van afval. De grootste winst valt te halen bij meer brongerichte ketenmaatregelen. Dit vraagt een inspanning om partijen bij elkaar te brengen en (gezamenlijk) onderzoek te doen naar (product)innovatie. 

In de ontwikkeling van de circulaire maakindustrie werken we samen met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en het brede samenwerkingsverband Smart Industry Hub Zuid-Nederland.

 

 

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen