Drie BACB-projecten die bijdragen aan circulaire versnelling in de bouw

120 keer bekeken 0 reacties

De Week van de Circulaire Economie gaat bijna van start. Een mooi moment om terug te blikken op de afgelopen periode! We staan stil bij de projecten en samenwerkingen die het netwerk Brabantse Aanpak Circulair Bouwen heeft voorgebracht.

Gebouwroos legt bouwprojecten langs de circulaire meetlat

Buro Kade – BACB-koploper van het eerste uur – heeft, samen met BIMWYSE, een circulaire ambitiemonitor ontwikkeld. Deze ‘Gebouwroos’ (of: de Duurzaamheidsmonitor Het Nieuwe Normaal) is een meetinstrument om circulariteit tijdens het ontwerpproces te meten en te vergroten. Gedurende het hele proces visualiseert de monitor de uitgangspunten van Het Nieuwe Normaal. Onder meer BACB-leden Van der Heijden, Hurks en Barli hebben data van hun projecten gedeeld, om de voortgang te monitoren én een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de Gebouwroos.

Initiatiefnemer Michael Bol: “Met deze manier van uitvragen kan de markt haar creativiteit, kennis en kunde inzetten om circulair bouwen naar een hoger niveau te tillen. En waar te maken wat is beloofd.” Meer weten over dit meetinstrument? In dit interview vertelt Michael Bol er meer over.

Masterclass Circulair Opdrachtgeverschap voor ambtenaren

In de bouw zijn gemeenten invloedrijk en hebben een voorbeeldfunctie in de rol van opdrachtgever of vergunningverlener. Om circulaire doelen te behalen, moeten ambtenaren die actief zijn in de keten circulaire eisen stellen. Dat is in de praktijk nog uitdagender dan het klinkt. De verantwoordelijke ambtenaren hebben behoefte aan kennis over circulariteit, praktijkvoorbeelden en ervaringen rondom procedures bij circulair aanbesteden. Daarnaast is het soms nog zoeken naar draagvlak en circulaire medestanders binnen de eigen organisatie.

Als antwoord op deze impasse ontwikkelde Vincent van Rijsewijk – toen werkzaam bij BACB-partner Midpoint Brabant – de Masterclass Circulair Opdrachtgeverschap. Aan de hand van zelf ingebrachte projecten krijgen ambtenaren alle benodigde handvatten die nodig zijn voor circulair opdrachtgeverschap. Door te leren van experts, de markt en van elkaar.

De masterclass is ontwikkeld met ondersteuning van de provincie Noord-Brabant. BACB-partner REWIN neemt de masterclass over voor de gemeenten binnen hun regio en de provincie bekijkt of de masterclass verder uitgebreid kan worden.

BACB-netwerk denkt mee met circulaire uitvraag BreedSaam

Hoe stel je de juiste vragen aan de markt om je circulaire ambities te realiseren? BreedSaam, een maatschappelijke vastgoedorganisatie, vroeg het BACB-netwerk om daarover mee te denken. Aan de hand van een concreet project: de bouw van een school pal naast een Natura2000-gebied.

BACB-partners Martens keramiek bv, Winters bouw & ontwikkeling B.V., Van der Weegen, Hoedemakers bouw en ontwikkeling, Chainable®, BAM Bouw en Techniek en REWIN West-Brabant dachten mee.

De bijeenkomst leverde interessante inzichten op, bijvoorbeeld:

  • De vraag is niet: is het mogelijk? Maar: hoe formuleer je zo efficiënt mogelijk de juiste vraag? Al gauw bleek: wat Breedsaam wil is mogelijk (en er kan nog veel meer). Waar het om draait: hoe formuleer je de vraag op zo’n manier dat je de juiste standaarden hanteert (#HetNieuweNormaal), maar niet de creativiteit en kunde van markpartijen belemmert? En zo, dat het proces vóór de daadwerkelijke start van de bouw zo efficiënt mogelijk omgaat met de beschikbare maatschappelijke middelen.  
     
  • De markt is zoveel verder dan opdrachtgevers denken. Dat komt vooral omdat ondernemers op hun best zijn als ze creatief kunnen zijn én risico’s kunnen nemen, concludeerden we met elkaar. Waar opdrachtgevers behoudender (moeten) zijn. Als je dat van elkaar erkent en elkaars kwaliteiten en kennis benut, kun je samen ver komen. Laat de ondernemer de ondernemer zijn, en de overheid de bewaker van het maatschappelijk belang.

Ook aansluiten bij de Brabantse Aanpak Circulair Bouwen?

De Brabantse Aanpak Circulair Bouwen wil van circulair bouwen geen rariteit, maar een formaliteit maken. Daarom werken we in een keten waar onder andere aannemers, architecten, inkopers, overheid, opdrachtgevers en bouwbedrijven samenkomen om elkaar verder te brengen. Bouw je in Brabant? Dan ben je een onmisbare partner.

Vragen? Neem contact op met Jeske Zonneveld, via zonneveld@squarewise.com.

Afbeeldingen

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen