FIELDLABS, (GEDEELDE) FACILITEITEN &
HYBRIDE LEEROMGEVINGEN

 

Als provincie kunnen we voor de Brabantse innovatiecoalities en ecosystemen via de ‘software’ op locaties het verschil maken. Bijvoorbeeld met samenwerkingsprogramma’s, projecten, gedeelde faciliteiten, opleidingen, testruimtes, fieldlabs en hybride leeromgevingen. Gewenste oplossingen die fysieke nabijheid en versterking van het ecosysteem stimuleren. 

Het is de nadrukkelijke wens om deze faciliteiten, fieldlabs (in de brede zin van het woord) en hybride leeromgevingen ook vorm te geven en onder te brengen op de campussen en innovatiedistricten, zodat de gehele campus een hybride leeromgeving wordt. We zetten daar dan ook maximaal op in.

 

 

 

Fieldlabs & gedeelde faciliteiten

De afgelopen jaren zijn er binnen de provincie verschillende veelbelovende fieldlabs, proeftuinen en zelfs ‘living labs’ opgezet met innovatieprogramma’s. Het zijn omgevingen waarin doelgericht technologische oplossingen, innovaties en nieuwe producten kunnen worden ontwikkeld, die in de praktijk kunnen worden getest, gedemonstreerd, gevalideerd en toegepast. Hierin werken bedrijven samen met kennisinstellingen en kunnen startups, makers, MKB en studenten op een betaalbare manier gebruik maken van (onderzoeks) faciliteiten. 

We zien vaak dat fieldlabs zich concentreren op campussen, zoals het kenniscentrum ‘Solliance Solar Research’ op de High Tech Campus en ‘Fabriek van de Toekomst’ op de Brainport Industries Campus. We hebben daar als provincie ook een ordende rol in. De meerwaarde zit in de crossovers tussen clusters en het daarvoor slim combineren van testfaciliteiten en (field)labs, zodat geen wildgroei in de provincie ontstaat. 

 
 
 
 

Hybride leeromgevingen

In de ‘Brabantse Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel’ (2021) zijn een tiental broedplaatsen (hybride leeromgevingen) aangemerkt onder de noemer Brabant Leert. Op deze plekken zullen opleidingen de bedrijfspraktijk raken. Het moet er bruisen: met economische bedrijvigheid, ruimte voor stages en afstudeerplekken, mogelijkheden voor starters, gedeelde testfaciliteiten en toegepast onderzoek. Zo kunnen bijvoorbeeld ruimtes gedeeld worden door gerenommeerde bedrijven, startups, makers en studenten. Hybride leren is een belangrijk onderdeel binnen het concept ‘een leven lang ontwikkelen’, evenals het om- en bijscholen van talent voor het verdienvermogen
van de toekomst.

De broedplaatsen worden ontwikkeld in samenwerking met de Brabantse gemeenten, de arbeidsmarktregio’s, sociale partners, Kennispact Brabant (de Brabantse ROC’s),
de hogescholen, universiteiten, triple helix organisaties en campusorganisaties.

 

 

 

 

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen