Stedelijke innovatiedistricten

 

Daar waar campussen zich veelal op omkaderde terreinen aan de rand van de stad bevinden zien we steeds meer locaties waar innovatie plaatsvindt verschuiven richting (binnen)stedelijke gebieden. Dit is onder andere vanwege de potentie die stationsgebieden en (OV-) knooppunten bieden in het kader van bereikbaarheid. De zogenaamde stedelijke innovatiedistricten, of moderne stadscampussen, die de uitwisseling van kennis en de interactie tussen mensen, bedrijven en instituten stimuleren.

 

 

 

Voorbeelden van innovatiedistricten in Brabant zijn de Spoorzone in Tilburg, de Tramkade en Grenco-terrein in ’s-Hertogenbosch en Strijp-S in Eindhoven. We hebben daar als provincie al de nodige inspanning op gepleegd om deze plekken tot een succes te maken. BUas, Avans Hogeschool, de Koepel en CSM-terrein in Breda, de stationszone van Oss en het district rondom agrofood in Veghel hebben ook potentie om uit te groeien tot stedelijke innovatiedistricten. We dagen (potentiële) partners in deze gebieden uit (overheden, kennisinstellingen, bedrijven) om met concrete agenda’s te komen hoe deze districten vorm moeten krijgen.

 
 
 
 

Het fenomeen innovatiedistrict is relatief nieuw. We geven daarom een impuls aan het ophalen van inspiratie en visualisatie uit binnen- en buitenland. Dat draagt bij aan een goede ontwikkeling van innovatiedistricten die succesvol bijdragen aan de toekomstbehendige economie en die passen in de toekomstige maatschappij. Hoe zouden deze districten er over 20 à 30 jaar uit moeten zien en hoe kunnen we daar nu al op inspelen? Neem bijvoorbeeld het CSM-terrein in Breda: dat vraagt om place making, op het gebied van kwaliteit van (openbare) ruimte, programmering en voorzieningen­niveau. We gaan aan de slag met meerdere plekken in Brabant die de ambitie en potentie hebben om uit te groeien tot stedelijke innovatiedistricten.

 

Stedelijke innovatiedistricten

 

 

 

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen