Data Business

 

Om onze ambities samen te kunnen realiseren is een sterke datasector nodig. Een sector die nieuwe producten en diensten ontwikkelt en die andere bedrijven kan voorzien van kennis, kunde en instrumenten, zoals AI-modellen. De afgelopen jaren is deze opkomende sector in Brabant sterker gegroeid dan in de rest van Nederland. Die groei willen we samen met onze partners ondersteunen en versterken. Zo spelen de kennisinstellingen een belangrijke rol bij valorisatie van kennis uit onderzoek naar de markt. We zien ook een rol voor mensen die al wat jaren in loondienst werken. Hen willen we uitdagen om te starten met een eigen onderneming.

 

 

Met deze actielijn richten we ons daarom op starters, en op gevestigde mkb-bedrijven die voor een datagedreven businessmodel kiezen. Zo willen we het aantal databedrijven (bedrijven waarbij data aan de basis ligt van hun businessmodel) in Brabant significant laten stijgen.
 

 
 

Wat gaan we daarvoor doen?

 

Voor de ondersteuning van starters en gevestigde mkb-bedrijven maken we gebruik van de faciliteiten die daarvoor in Brabant al beschikbaar zijn. Zo is er in de afgelopen periode een netwerk opgezet van instrumenten voor alle ontwikkelingsfasen van innovaties en ondernemingen. Startende ondernemers kunnen daarop een beroep doen. De BOM (De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) en het Brabant Startup Fonds (BSF) zijn hierin belangrijke spelers maar we kijken ook naar andere financieringsmogelijkheden. We werken samen met Braventure. Die organisatie maakt mogelijk dat starters ondersteuning krijgen van business developers van zowel regionale intermediaire organisaties als kennisinstellingen. Deze bieden coaching, netwerken, faciliteiten en training aan voor innovatieve starters uit de diverse Brabantse topclusters. Uitvoering van de actielijn Data Business valt ook onder deze structuur.
 

 

 

 

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen