Data Delen

 

De rol van digitale platforms zal de komende jaren alleen maar groter worden. Vraag en aanbod bij elkaar brengen met technologie is een niet te stuiten ontwikkeling. Dit zal leiden tot verdere exponentiele groei van dataverkeer en digitale connectiviteit. Snelheid, beschikbaarheid en veiligheid zijn daarbij van belang. Door data te delen kunnen organisaties sneller innoveren, beter concurreren en maatschappelijke uitdagingen oplossen. Datadeling is cruciaal om de kansen van data te verzilveren, onder meer voor de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI). Tegelijkertijd is het zaak om data verantwoord te delen: op een veilige manier en met respect voor de rechten en legitieme belangen van alle betrokken partijen. Het gaat dan bijvoorbeeld om privacy, autonomie en vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Op een vertrouwde, veilige en snelle manier data kunnen delen is cruciaal voor succesvolle innovatie met datatechnologien.

 

 

Als gevolg van ontwikkelingen als het Internet of Things neemt ook de vraag naar mobiele communicatie toe. De eisen aan de digitale infrastructuur worden steeds hoger. Om onze concurrentiekracht te behouden, moet de kwaliteit van de Brabantse digitale infrastructuur optimaal zijn. Open digitale connectiviteit is ook een factor van belang in de locatiekeuze van bedrijven die zich hier willen vestigen. Bovendien versnelt een goede digitale infrastructuur maatschappelijke innovatie op het gebied van bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s, digitale zorg, smart energy grids, smart farming of veiligheid.
 

 
 

Doel

 

Met de actielijn Data Delen dragen we bij aan een optimale open digitale connectiviteit. Het icoonproject BrabantRing is daarvoor een belangrijke bouwsteen. Want met deze actielijn stimuleren we de ontwikkeling van innovatieve toepassingen waarvoor de BrabantRing de digitale infrastructuur biedt. Verder blijven we de uitrol van de digitale infrastructuur in Brabant monitoren. Ook verkennen we wat de provincie kan doen om bij te dragen aan een digitaal weerbare economie (cyberweerbaarheid). Zonder veilige en vertrouwde datadeling op wereldniveau kunnen de Brabantse economie en de Brabantse datasector niet groeien en kunnen onze ambities niet worden gerealiseerd.
 

 

 

 

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen