Data Talent

 

Digitalisering en robotisering leiden tot grote veranderingen in werk. Dat vraagt om andere competenties en vaardigheden bij werknemers. De vraag naar steeds bredere digitale kennis en vaardigheden in alle beroepen en functies, op alle opleidingsniveaus, en de vraag naar vaktechnische specialisten botst steeds harder met de krapte op de arbeidsmarkt. Uit cijfers van UWV blijkt dat geen enkele sector zo veel krapte kent als de ICT. Bovendien daalt de behoefte aan mensen die niet of niet in voldoende mate over digitale en overige vaardigheden (soft skills) beschikken.

Ben je ambitieus en heb je een briljant idee voor een startup? Als (potentiële) oprichter van een startup, wil je een nieuw, innovatief product op de markt brengen? Of werk je al een tijdje aan je startup en wil je hulp bij het valideren of aantrekken van investeringen? 

Meer informatie STARTUP READINESS PROGRAM

 

 

Technologische innovatie is de sleutel tot verhoging van de arbeidsproductiviteit. Om te kunnen innoveren is het cruciaal dat de beroepsbevolking met technologie overweg kan. De groeiende mismatch op de arbeidsmarkt remt de inzet van digitale technologie in organisaties en dus de groei van de arbeidsproductiviteit. Het is belangrijk dat de vraag naar en aanbod van arbeid gemakkelijk en snel bij elkaar komen. Daarom is het essentieel mensen op te leiden. Brabanders moeten zich continu kunnen ontwikkelen en bijscholen. Belangrijk is daarom ook dat er een flexibel onderwijsaanbod beschikbaar komt dat goed aansluit op de leer- en ontwikkelbehoeften en op de vraag op de arbeidsmarkt. Met het Actieplan Arbeidsmarkt 2020-2023 zet de provincie onder andere in op een leven lang ontwikkelen. Doel is werknemers op alle niveaus - van mbo tot universitair – voor te bereiden op de beroepen van de toekomst. Zo kunnen we de krapte op de arbeidsmarkt verhelpen en de beroepsbevolking toekomstbestendig opleiden. De actielijn Data Talent sluit aan op het Actieplan Arbeidsmarkt en richt zich met name op expertkennis en –vaardigheden van datatalent (HBO en universitair).


 

 
 

Doel

 

De data-economie vraagt om hoogwaardige kennis en gekwalificeerde data-werkers. Met deze actielijn bevorderen we de aanwas van dataprofessionals, onder meer door opleidingen en aantrekken van voldoende dataprofessionals. We stimuleren een leercultuur zodat werknemers in het mkb ruim voldoende kennis en vaardigheden hebben, die bovendien goed blijven aansluiten bij de data- gedreven werkzaamheden.
 

 

 

 

 
 
 

 

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen