Icoonprojecten

 

Als innovatieve kennisregio willen we datatechnologie optimaal inzetten ten behoeve van de maatschappelijke transities van deze tijd. Daar hebben we onze partners bij nodig. We dagen hen daarom uit om samen met ons enkele grensverleggende toepassingsgerichte dataprojecten te realiseren. Projecten die gericht zijn op de maatschappelijke uitdagingen en die bijdragen aan de digitale transformatie van onze topsectoren (met name het mkb). Deze icoonprojecten hebben mede als doel om ondernemers te inspireren en te motiveren. Bovendien helpen ze om Brabant als Smart Data Region (internationaal) op de kaart te zetten.

 

 

Met deze icoonprojecten werken we aan oplossingen voor verschillende maatschappelijke opgaven. Ook leiden de projecten ertoe dat het gebruik van data en datatechnologiën zoals AI sneller gaat. Daarbij willen we leren wat de beste en meest wenselijke data- of AI-oplossingen zijn. Een aantal zaken zal als rode draad in elk project terugkeren. Het gaat bijvoorbeeld om vertrouwd en veilig data delen, en de inzet van data en AI op een manier waarbij de mens centraal staat. We brengen de knelpunten en de oplossingen daarvan in kaart. Anderen kunnen daar weer hun voordeel mee doen om data en datatechnologie maatschappelijk verantwoord in te zetten. Hiermee reageren we op de boodschap van de Europese Commissie richting overheden:

het is belangrijk dat overheidsorganisaties de kansen van data en AI voor sectoren zoals gezondheidszorg, energie, transport en mobiliteit gaan benutten, waarbij overheden tegelijkertijd de risico’s van de inzet van deze technologie adresseren.
 

 
 

Wat gaan we daarvoor doen?

 

We hebben de volgende projecten op het oog:

  • Lifesciences & Health
  • Smart Industry en Maintenance
  • Smart Farming
  • Logistieke digitale twin
  • Artificial Intelligence
  • BrabantRing
 

 

 

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen