Just Transition Fund

Just Transition Fund

 

Het Just Transition Fund (JTF) is een fonds dat bijdraagt aan de overgang naar een klimaatneutraal Europa. JTF financiert innovatie van de regionale economie en vermindert de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid als gevolg van deze transitie. In de periode 2021-2027 kan Nederland in totaal aanspraak maken op 623 miljoen euro. De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), provincies en gemeenten bundelen de krachten om gezamenlijk het JTF-programma vorm te geven en uit te voeren.

 

 

Drie sporen

Als onderdeel van de ‘Green Deal’ heeft de Europese Commissie (EC) in januari 2020 het voorstel voor een Just Transition Mechanism (JTM) gepresenteerd. JTM biedt financiële hulp aan regio's in de energietransitie die sterk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Het Just Transition Fund (JTF) is onderdeel van het JTM. JTF is een subsidie instrument om de negatieve gevolgen van de energietransitie op de arbeidsmarkt en in de economie op te vangen.

Voor de energietransitie zijn grote investeringen nodig. Tegelijkertijd biedt de transitie ook kans op nieuwe banen en economische activiteiten. De regio West-Noord-Brabant gaat met het JTF investeren in drie sporen:

1. Innovatie

De middelen voor het innovatiespoor gaan naar projecten die leiden tot economische diversificatie, modernisering en omschakeling.

2. Investeringen in technologie, systemen en infrastructuur

De middelen die gereserveerd zijn voor dit spoor gaan naar projecten die de ‘hardware’ ontwikkelen die nodig is voor de transitie.

3. Arbeidsmarkt en een leven lang ontwikkelen

De helft van de beschikbare middelen is gereserveerd voor arbeidsmarkt gerelateerde projecten. Het gaat daarbij om het creëren van nieuwe werkgelegenheid, bijscholing en omscholing van werknemers en werkzoekenden, hulp bij het zoeken naar werk voor werkzoekenden en actieve integratie van werkzoekenden. Hierbij ligt extra focus op jongeren.

 
 

Meer informatie

 

Voor wie en budget

Het JTF-fonds is bedoeld voor consortia gevormd door het midden- en kleinbedrijf (mkb), non-profit organisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en gemeenten. Het budget is 58,5 miljoen. 72 procent van het budget moet vóór eind 2023 zijn toegewezen aan projecten en vóór eind 2026 zijn uitgegeven.

Voorwaarden

Projecten kunnen maximaal 50% subsidie krijgen vanuit het JTF. De cofinanciering kan zowel een publieke als private bijdrage zijn, maar geen financiering vanuit andere EU-fondsen. Verder heeft het Rijk als uitgangspunt meegegeven dat er een gelijke verdeling moet zijn tussen projecten die gericht zijn op omscholing, bijscholing en initiatieven die investeren in innovatie in energie- en grondstoffentransitie.

Planning

Het Nederlandse JTF-plan is in december 2022 goedgekeurd door de Europese Commissie. De eerste openstellingen zijn vanaf 13 februari 2023. Meer informatie op de website van Stimulus.

 

 

 

 

 

 
 

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen