Impuls voor stuwend MKB en startups

 
Mkb’ers en starters met een goed idee moeten ook de kans te krijgen dit idee verder uit te bouwen zonder dat deze meteen binnen een innovatiecoalitie opgewerkt moet worden. Of dat ze gebruik moeten maken van een regeling voor het hoog innovatieve mkb. Daarom zit de provincie met Braventure, BOM en de triple helix organisaties om tafel. Doel is een impuls te ontwerpen die (potentiële) ondernemers in het bredere mkb meer armslag geeft. Armslag die nodig is om hun idee om te zetten in een product, project of dienst die ons kan helpen bij de maatschappelijke transities - voor zover daar al niet regelingen voor zijn. 
 

 

 

 

Startups

Sinds 2018 werken de kennisinstellingen, BOM en Triple Helix organisaties samen in het samenwerkingsverband Braventure. Braventure biedt door heel Brabant specifieke dienstverlening aan innovatieve starters. Deze dienstverlening geeft starters de juiste begeleiding in de vroege fase. 

Startups hebben vaak moeite met het vinden van financiering om een product te kunnen ontwikkelen. Het startup-programma helpt ondernemers daarbij. Het programma kan onder andere ondernemers begeleiden naar het Brabantse Startup Fonds voor leningen tussen de € 50.000 en € 350.000.

 
 
 
 

MKB'ers 

De provincie richt zich op ambitieuze bedrijven met maximaal 250 werknemers. Deze middelgrote en kleine bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan de economische groei en werkgelegenheid van Brabant. Bij de ondersteuning van ondernemers werkt de provincie samen met haar uitvoeringsorganisatie de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij  en Stimulus. En met partners als de Rijksoverheid en de Kamer van Koophandel. 

 

 

 

 

 

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen