Start eerste vijf innovatiecoalities

 
De beschikbaarheid van sleuteltechnologieën en de toepassing daarvan in concrete producten en diensten is een belangrijke schakel in sterke kennis- en innovatiesystemen. Op die manier stellen we het verdienvermogen van morgen zeker en ondersteunen we het stuwende deel van de economie maximaal. Met het doel te zorgen dat we als Brabant weer een stap vooruit zetten en op die manier ook een positieve bijdrage leveren aan groei in Nederland, zorgen we als provincie dat de komende jaren zogenaamde Brabantse innovatiecoalities tot stand komen.
 

 

 

 

 

Van uitdaging naar innovatiecoalitie

Brabant heeft, net als Nederland en de rest van de wereld, te maken met een aantal maatschappelijke thema’s. Denk aan de energietransitie en gezond ouder worden. Zulke uitdagingen moeten we het hoofd bieden, terwijl we ook het toekomstige verdienvermogen van Brabant zeker moeten stellen. Het bedrijfsleven en de kennisinstellingen dagen we dan ook uit om met oplossingen te komen voor de maatschappelijke transities. De innovatiecoalities rondom maatschappelijke transities zijn:

 

De energietransitie

De energietransitie 
 

Gezond ouder worden

 Gezond ouder worden in een vergrijzende maatschappij
 

Mobiliteit behouden

 Mobiliteit behouden in een drukker en steeds meer verbonden land
 

Artificial Intelligence

 De opkomst van artificial intelligence
 

Duurzame voedselketens

 Voedselketens in harmonie met de omgeving en het klimaat
 

 

 
 
 
 

Het woord coalitie geeft al aan dat het hier geen solo bedrijf of kennisinstelling betreft. De verwachting is dat een gemiddelde innovatiecoalitie minimaal 1 kennisinstelling, 3 à 4 bedrijven en/of 1 of 2 meewerkende overheden heeft. Afhankelijk van wat er nodig is om een effectieve en krachtige coalitie te bouwen, zal de provincie samenwerken met de BOM en de andere triple helix organisaties (REWIN, Midpoint, Agrifood Capital en Brainport Development) om actief bedrijven of kennisinstellingen te werven. Die moeten dan wel een positieve bijdrage kunnen leveren, of zelfs mee kunnen doen aan de innovatiecoalitie. We werken dus nadrukkelijk in triple helix verband sámen aan de potentiële oplossing.

 

 

 

 

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen