Talent aantrekken

 
Talentvolle studenten en werknemers kennen het mkb als een aantrekkelijke werkgever
en willen graag in Brabant werken. Toch is de instroom op de arbeidsmarkt vanuit
het onderwijs nu niet toereikend om de groeiende kwalitatieve en kwantitatieve kloof
op de arbeidsmarkt te dichten. Met extra aandacht voor de sectoren zorg, onderwijs,
techniek en ICT streven we ernaar (internationaal) talent aan te trekken.
 

 

 

Voor de battle for talent is een goed vestigingsklimaat een vereiste en moeten we bouwen aan duurzame ecosystemen. Om de hoogopgeleide talenten en ook bedrijven te trekken die deze ecosystemen versterken, zijn bijvoorbeeld voorzieningen met grootstedelijke kwaliteit en uitstraling vereist. Daarom zetten we in op:

  • Braingain: Brabant als de place to be om te werken, wonen en leven

  • Mkb beter zichtbaar en herkenbaar voor hoger opgeleid (internationaal) talent

  • Versterking van de connecties tussen talent, werkveld en onderwijsinstellingen in campussen

 
 

Internationaal talent aantrekken

 

Ook krijgen internationale arbeidskrachten speciale aandacht. We zien dat diverse sectoren in Brabant afhankelijk zijn van de inzet van personeel van buiten Nederland. Dat geldt zowel voor de agrifoodsector, de industrie en de logistiek (zogeheten arbeidsmigranten) als voor de clusters rond de innovatieve maakindustrie en life sciences (de kenniswerkers). Een belangrijk aandachtspunt voor de provincie is huisvesting van groepen werknemers die voor de toekomstige economische ontwikkeling van Brabant van cruciale betekenis zijn.

 

 

 

 

 

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen