Talent behouden

 
Brabant wil braindrain voorkomen. Veel hoger opgeleid talent verlaat de regio, zowel
na de middelbare school als na het afstuderen. Een aantrekkelijk werk-, woon-, leef- en
leerklimaat is een belangrijke voorwaarde om talent te behouden. We streven naar een beter werk- en leerklimaat door excellent onderwijs te faciliteren en een leven lang ontwikkelen te stimuleren. Daarnaast leggen we de focus op meer carrièreperspectief en werken we aan een betere bekendheid van het mkb. Zo houden we de vwo-er in Brabant en voorkomen we een braindrain van hier opgeleid talent.
 

 

 

 

Hoogopgeleid talent

Voor het functioneren van de Brabantse economie en samenleving zijn hoogopgeleiden van groot belang. Ze dragen bij aan kennisontwikkeling en innovatie en vervullen vaak specialistische functies. Tegelijkertijd maken diverse factoren dat hoogopgeleiden op een gegeven moment Brabant verlaten voor een leven elders in of buiten Nederland. In dat kader moet de battle for talent gezien worden: de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en de behoefte van het bedrijfsleven aan specifieke kennis, competenties en vaardigheden hebben een ingewikkelde concurrentiestrijd gemaakt van het vinden en behouden van de juiste mensen. Deze strijd wordt bovendien meer en meer op internationaal niveau geleverd. Het behouden (en aantrekken) van hoogopgeleid talent is ook voor Brabant van strategisch belang.

 
 

Brabant als place to be

 

Geholpen door digitale ontwikkelingen, investeren we in kwalitatieve verbetering van het woon- en leefklimaat voor alle (toekomstige) Brabanders. We hebben aandacht voor specifieke talentgroepen die we willen vasthouden (en aantrekken): het talent op het gebied van IT, de creatieve en technologische sector en ondernemerstalent. Omdat we daarvoor moeten concurreren op de internationale arbeidsmarkt, creëren we omgevingen waar mensen graag zijn en waar ze elkaar kunnen ontmoeten. We stimuleren samenwerking tussen regio’s en gemeenten op gebied van sport, vrije tijd, natuur, cultuur, onderwijs en zorg. We gebruiken daarvoor onze instrumenten op het gebied van vrijetijdseconomie, landschapskwaliteit, cultuur en erfgoed om om het voorzieningenniveau internationaal competitief te maken.

 

 

 

 

 

 

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen