Talent ontwikkelen

 
Om kennis en vakmanschap voor Brabant te laten werken hebben we voldoende, wendbaar en competent talent nodig op alle opleidingsniveaus. De opgave is om mensen continu op te leiden voor de economie van morgen. Het is van belang om bekend te staan als regio waar talenten en hun kinderen zich voortdurend kunnen ontwikkelen.
 

 

 

 

Arbeidsmarkt digitaliseringsproof

De digitalisering en robotisering van de arbeidsmarkt leiden tot grote veranderingen en vragen om andere competenties en vaardigheden. Sommige beroepen verdwijnen, terwijl in sectoren als de techniek, IT, logistiek, het onderwijs en de zorg sprake is van een nijpend personeelstekort. Opleidingen bieden nog niet wat het bedrijfsleven nodig heeft, terwijl het nodig is dat alle Brabanders zich continu ontwikkelen en bijscholen. Daarom delen wij met ondernemers en onderwijs de inspanningsverplichting om werknemers de kans te geven zich een leven lang te ontwikkelen en het (onbenutte) arbeidspotentieel duurzaam inzetbaar te maken. We moeten op alle niveaus voorbereid zijn op digitalisering van beroepen en sectoren. Alleen dan kunnen we duurzaamheid op de Brabantse arbeidsmarkt bereiken.

 
 

Leven lang ontwikkelen

 
Op het gebied van leven lang ontwikkelen bundelen we in Pact Brabant de krachten van de vijf arbeidsmarktregio’s met die van de bedrijfstakken, het onderwijs en de sociale partners. We stimuleren dat kennis voor Brabant gaat werken en Brabant zich inzet voor meer kennis. We trekken hierbij samen op met het Brabantse onderwijs, de universiteiten, hbo’s, mbo’s en het mkb. Samen ontwikkelen we moderne scholingsprogramma’s in technologievelden die van belang zijn voor het toekomstige verdienvermogen van Brabant, ontwerpen we hybride leerconcepten en richten we fysieke co-locaties in om talentontwikkeling te bevorderen. We maken van Brabant dé provincie waar je moet zijn om opgeleid te worden voor de banen van de toekomst. Hierbij benutten we de samenwerking in het kader van Pact Brabant.
 

 

 

 

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen