Stand van circulair bouwen in Brabant: de wil is er, nu de kennis en vaardigheden nog

61 keer bekeken 0 reacties

Waar staan we met circulair bouwen in Brabant? Met de Monitor Circulair Bouwen, verspreid onder alle BACB-partners, hebben we dat onderzocht. De komende weken lichten we de belangrijkste inzichten uit. Dit keer: de wil is er, nu de kennis en vaardigheden voor praktische toepassingen nog.

Trend één en twee uit de Monitor Circulair Bouwen laten zien: de wil voor een circulaire transitie is er! Bovendien voelen alle partijen genoeg ruimte voor innovatie en experimenten met nieuwe materialen, werkwijzen of samenwerkingen. Maar om dit echt goed uit te voeren, ontbreekt het vaak nog aan de juiste kennis en vaardigheden.

Verschillen in kennisbehoeften

Wat de juiste kennis en vaardigheden zijn, verschilt per ketenpartner. Zo blijkt uit de Monitor Circulair Bouwen in Brabant dat overheidsinstanties zoals woningcorporaties en gemeenten vooral behoefte hebben aan kennis en vaardigheden over het ontwikkelen en ondersteunen van nieuwe businessmodellen. Want hoe ontwikkel je die zonder in oude patronen te blijven hangen? En hoe vind je daarin een goede balans tussen kwaliteit en kosten?

Bij bouwbedrijven ligt de behoefte vooral bij praktische kennis: als je secundaire grondstoffen wilt gebruiken, waar haal je die dan het beste vandaan? Hoe beoordeel je de kwaliteit? Hoe borg je voldoende aanvoer? En hoe werkt het eigenlijk met reparatie, hergebruik of losmaakbaarheid? Over dit soort thema's is bij de BACB-partners nog veel onduidelijkheid. Op basis van de resultaten uit de Monitor Circulair Bouwen in Brabant zien we dat deze kennis de basis is voor werken aan circulariteit. Wanneer deze kennis er is, gaan bedrijven er volledig voor. Terwijl de bedrijven circulariteit juist (nog) links laten liggen als ze kennis missen. Er lijkt geen tussenweg voor te zijn voor deze partijen.

De kern is helder: de wil om circulair te werken is er, maar voor realisatie is het noodzakelijk om de juiste kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

Kans: je hoeft niet alles zelf te kunnen, zoek (vaste) partners om het samen te dragen

Herbert van der Heijden van BACB-koploper Puyck verwoordde het onlangs mooi. “Als je kennis deelt, kun je alleen maar beter worden en elkaar verder helpen, zodat circulair bouwen het nieuwe normaal wordt. Houd je ervaringen voor jezelf, dan is versnelling niet mogelijk”.

Kennis delen kan door (vaste) partnerschappen aan te gaan, waardoor je elkaar structureel verder helpt. En samen kunt versnellen. Gemeenten die behoefte hebben aan kennis en vaardigheden over nieuwe businessmodellen, kunnen bijvoorbeeld samenwerkingen aangaan met innovatieve circulaire bedrijven, die met nieuwe business modellen werken. Bouwbedrijven kunnen dan weer strategische samenwerkingen aangaan rondom bepaalde circulaire producten of processen. 

Met wie wil jij een samenwerking aangaan, om met de juiste kennis je circulaire transitie te versnellen? Misschien helpen de volgende vragen om tot het antwoord te komen:

Welke rol in de keten heb jij in 2050, in een circulaire economie?
Welke kennis en vaardigheden heb ik nodig om daar te komen?
En wie heeft die kennis en vaardigheden nu al?
 

Hele rapport lezen?

'De wil is er, nu nog de kennis en vaardigheden voor praktische toepassing’ is trend nr. 3 uit onze monitoring ‘Stand van Circulair Bouwen in Noord-Brabant’. Met deze monitor onderzochten we: waar staan we met circulair bouwen in Brabant? Wat zijn knelpunten en kansen? 34 netwerkpartners van de Brabantse Aanpak Circulair Bouwen hebben de monitor ingevuld.
 

Afbeeldingen

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen