Stand van circulair bouwen in Brabant: toekomstgerichte circulaire principes verdienen meer aandacht

24 keer bekeken 0 reacties

Waar staan we met circulair bouwen in Brabant? Met de Monitor Circulair Bouwen, verspreid onder alle BACB-partners, hebben we dat onderzocht. De komende weken lichten we de belangrijkste inzichten uit. Dit keer: toekomstgerichte circulaire principes verdienen meer aandacht.

Circulair bouwen vraagt om een nieuwe manier van werken en denken. We zien dat er goede stappen worden gezet; dat elke partij met aandacht voor het milieu wil bouwen, de waarde van grondstoffen ziet en CO2-uitstoot wil beperken. Maar dat in de praktijk realiseren is soms nog lastig. Want hoe maak je het concreet? En hoe meet of beoordeel je een circulair project?

Beoordelen op basis van milieu-impact gaat steeds beter

Bouwbedrijven en woningcorporaties stimuleren steeds vaker circulaire projecten in hun uitvragen. De MPG (Milieu Prestatie Gebouwen) – verplicht voor nieuwe kantoorgebouwen en woningen - helpt daarbij. De MPG geeft de totale milieubelasting aan van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Steeds vaker worden uitvragen op andere factoren dan alleen de prijs beoordeeld. Maar liefst 60% van de overheidsinstanties die hebben meegedaan aan de monitor beoordeelt aanvragen namelijk ook op milieu-impact. Er wordt dus niet meer automatisch op traditionele manieren beoordeeld. 

Adaptief vermogen, losmaakbaarheid en hergebruikpotentie

Maar circulair bouwen is meer dan alleen een goede milieuprestatie in het heden. Ook adaptief vermogen, losmaakbaarheid en hergebruikpotentie zijn onderdeel van circulair bouwen; onderwerpen die ervoor zorgen dat circulariteit ook in de toekomst geborgd is. Uit de Monitor Circulair Bouwen in Brabant blijkt dat bouwbedrijven en overheden het nog lastig vinden om deze onderwerpen te integreren in het ontwerp en de uitvoering; de meeste organisaties geven aan (nog) geen aandacht te hebben voor waardebehoud. Het lijkt er op dat er voor echt toekomstgericht circulair bouwen nog een wereld te winnen is.

Kans: diversificatie in circulaire strategieën creëert een wendbare en robuuste organisatie van de toekomst

Wendbaarheid en robuustheid zijn essentiële principes voor organisaties van de toekomst. We hebben namelijk onvoldoende beeld bij hoe de wereld er over 10 jaar, of laat staan 30 jaar, uit gaat zien. Misschien worden virgin materialen straks zo duur, dat je alleen nog projecten kunt realiseren met hergebruikte materialen uit projecten die nu worden gerealiseerd. Misschien moeten we meer ruimte laten aan het water, waardoor hele woonwijken die nu worden gebouwd verplaatst moeten gaan worden. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Oftewel: we willen nu al een leefomgeving creëren die kan inspelen op de onvoorspelbare behoeften van de toekomst.

Om hier in projecten op te sturen, kan de ‘Duurzaamheidsmonitor Het Nieuwe Normaal’ worden gebruikt. Dit meetinstrument is door Buro Kade en BIMWYSE ontwikkeld om circulariteit tijdens het ontwerpproces te meten en te vergroten.

Onder meer BACB-leden Van der Heijden, Hurks en Barli hebben data van hun projecten gedeeld, om de voortgang te monitoren én een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de Gebouwroos. Initiatiefnemer Michael Bol (Buro Kade): “Met deze manier van uitvragen kan de markt haar creativiteit, kennis en kunde inzetten om circulair bouwen naar een hoger niveau te tillen en waar te maken wat is beloofd. Om projecten onderling te kunnen vergelijken, zijn nog meer referentiedata nodig.”

Hele rapport lezen?

'Toekomstgerichte circulaire principes verdienen meer aandacht’ is trend nr. 5 uit onze monitoring ‘Stand van Circulair Bouwen in Noord-Brabant’. Met deze monitor onderzochten we: waar staan we met circulair bouwen in Brabant? Wat zijn knelpunten en kansen? 34 netwerkpartners van de Brabantse Aanpak Circulair Bouwen hebben de monitor ingevuld.

Bekijk hier het hele rapport met alle uitkomsten, trends en kansen voor versnelling.

Afbeeldingen

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen